Zoran Barbić: Noć je prošla relativno mirno

„Noć je prošla relativno mirno, a sve opštinske službe su bile u pripravnosti“ – kazao je za Radio Tivat  Zoran Barbić,

„Najviše probllema bilo je sa plovilima, a na pomoćnom terenu Arsenala se nakrivio zid. Većih problema nije bilo, posebno kad se uporedi sa jučerašnjim danom. Mi smo juče, to je već obavljeno, distribuirali 450 džakova sa pijeskom, a jedan kamion sa pijeskom poslat je u Radoviće. Sve gradske službe su na terenu i sve radimo organizovano i planski. Pomažu nam i privatne firme sa svojom mehanizacijom. Imamo i dobru saradnju sa građanima koji su poslušali naše savjete da se pripreme za nevrijeme „ – rekao je Barbić.