ZOPT: U toku procjena radnih sposobnosti lica sa invaliditetom

U Centru za trening obrazovanje – ZOPT u toku je profesionalna rehabilitacija  kroz koji prolazi osma po redu grupa za procjenu radnih sposobnosti lica sa invaliditetom.

Trenutno se sprovodi prva i druga mjera koju moraju svi da prođu i to su onovne mjere kojih je ukupno 14, kaže Tatjana Raković rehabilitacisjka savjetnica. Pravo na taj program ostvaruju sva punoljetna lica koja se nalaze na Birou za zapošljavanje ili su zaposleni i koji su prošli kategorizaciju, odnosno kojima je Komisja na Birou rada utvrdila stepen invaliditeta.

„Biro rada upućuje lice sa invaliditetom kod nas na procjenu radne sposobnosti i dalje mjere i aktivnosti“, rekla je Raković.

U procesu je grupa koja prolazi prvu i drugu mjeru. Prav se odnosi na motivaciju podsticanja lica sa invaliditetom na aktivno traženje zaposlenja, dok je mjera dva procjena preostale radne sposobnosti. To znači da sva lica koja se nmalaze na birou a imaju neki invaliditet moraju da prođu prve dvije mjere kako bi se procjenila preostala radna sposbnost. Nakon te procjene upućujuse u neke druge mjere shodno njihovom invaliditetu, a sve zavisi i individualno od osobe, objašnjava raković.

Međutim, tu su i mjere 3, 4 i 5 koje predstavljaju jedan vid psihosocijalnog programa. „To je pomoć u prihvatanju vlastite invalidnosti, pomoć prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva, razvijanje socijalnih spretnosti i vještina, pomoć prilikom tražnje odgovarajućeg radnog mjesta“, objasnila je Raković.

Mjera sedam se odnosi na analizu konkretnog radnog mjesta i radnog okruženja lica sa invaliditetom. I na osnovu toga se radi plan prilagođavanja i radnog okruženja, a nakon toga i izrada plana o potrebnoj opreme i sredstava za rad.

Mjera deset se odnosi na oposobljavanje za rad na konkretnom radnom mjestu, a onda i praćenje i stručna pomoć prilikom osposobljavanja i obrazovanja što se odnosi na mjeru 11.

Lice sa invaliditetom se prati na radnom mjestu nakon zaposlenja, evaluacija uspješnosti procesa rehabilitacije za pojedino lice sa invaliditetom i na kraju mjera 14 ocjenjivanje radnih rezultata zaposlenog lica sa invaliditetom. Raković je naglasila da oni u Centru ne rade procjenu radne sposobnosti, nego utvrđuju spen invaliditeta. To radi prvostepan komisija na Birou rada.

Zakon propisije da poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom ima pravo na subvencije koje se odnose na bespovratna sredstva koja se odnose na prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Pored toga mogu da ostvare i kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina i alata, a ostvaruje prava i na subvencije zarada za lica sa invaliditetom koje zaposli.

„Pravo na subvencije ima i lice koje se samozaposli koje obavlja samostalnu djelatnost ili osnuje privredno društvo ili se zaposli u porodično domaćinstvo i obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedno glavno ili dopunsko zanimanje“, objasnila je rehabilitacijska savjetnica.

U Centru ističu pozitivna iskustva jer ima lica koja su poslije realizacije programa dobila zaposlenje. To je rezultat bolje informisanosti poslodavaca koji shvataju značaj benefita.

Neki od tih lica koji su željeli da rade dobili su zaposlenje u bokeljskim gradovima i Budvi. Rade u parking servisu, trgovinskim radnjama, administraciji i kao magacioneri