Značajno povećanje građevinskog otpada

U prva dva mjeseca ove godine u Komunalnom doo uglavnom bilježe povećanje količina otpada u skoro svim frakcijama, rekao je Boris Lekić, koji je zadužen za otpad u tom preduzeću.

Količinemiješanog  komunalnog otpada ostale na nivou prošle godine, a povećanje od oko 5 odsto zabilježeno je kod zelenog otpada što je prouzrokovalo toplo vrijeme i bujanje vegetacije.

„U januaru prošle godine sakupljeno je 814 kubika, a ove godine u istom mjesecu bilo je 1 372 i od tih količina 294 kubika su odvezena na kompostiranje. U februaru 2019. bilo je 1 639, a prošlog mjeseca ove goodine 1 642 kubika od kojih su 63 usmjerena na kompostanu“, naveo je Lekić naglasivši da je ove, u odnosu na prethodne godine, više zelenog otpada usmjereno na kompostiranje.

Kod gabaritnog otpada se bilježi povećanja za oko 6 posto. Međutim, najveće povećanje od oko 7 odsto, u odnosu na prošlu godinu, bilježi se kod građevinskog otpada – šuta, što, kako ističe Lekić, i ne čudi s obzirom na intenzivnu gradnju na području opštine.

Ove godine u januaru je bilo 42 kubika, a istog mjeseca godinu ranije 38, prošlog februara sakupljena su 44 kubika, a u februaru ove godine 52. Poseban problem komunalcima predstavlja to što se te količine odlažu nepravilno, na kontejnerskim mjesetima, a nerijetko i u kontenjere što može prouzrokovati kvarove na kamionima.

„Investori, odnosno izvođači radova se vrlo rijetko obraćaju Komunalnom za dogovor za korišćenje kištri koje su vrlo pristupačne. Bilo bi logično da investotor kad krene da radi pozove Komunalno iznajmi posudu za tu vrstu otpada, ali nedogovorni investitori i izvođači to ne poštuju i  otpad odlažu  tamo gdje mu nije mjesto. I zbog toga 99 posto građevisnkog je sakupljen sa lokacija gdje su postavljene posude za komunalni otpad“, naglasio je Lekić.

Građevisnki otpad se, u skladu sa ugovorom sklopljenim sa ovlašćenim sakupljačem te vrste otpada, firnom Matej, odvozi na Cetinje. Komunalno te usluge po toni plaća 5 eura, ali kad se uračuna transport i gorivo to iznosi oko 9 eura, objasnio je Lekić i istakao da je po tom osnovu zabilježeno povećanje od oko 22 posto u odnosu kada se ta vrsta otpada tranportovala na bivšu deponiju Grabovac.

This slideshow requires JavaScript.