Zimska oprema za zimske uslove

Viši policijski inspektor, komandir stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Tivat Ljubiša Rovčanin pojasnio je slušaocima Radio Tivta odredbu Zakona o bezbjednosti u saobraćaju koja je na snazi do 31 marta a tiče se upotreba zimske opreme. Ona je obavezna za vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu na kome ima snijega, leda ili poledice a to su uslovi koji se smatraju zimskim.

Većina putnih pravaca na kojima se u ovom period očekuju zimski uslovi su označeni saobraćajnom signalizacijom. Kako ponekad vladaju nepredvidivi, ekstremni vremenski uslovi, ne znači da i na području Tivta ne mogu trenutno ili u jednom kraćem period vladati zimski uslovi. Vozači koji su sa područja Tivta ili koji svoja vozila koriste samo na putevima u zoni odgovornosti našeg Odjeljenja bazbjednosti, ako su uslovi normalni, ne moraju koristiti zimsku opremu u perodu koji smo pomenuli. Ali, ako nastupe zimski uslovi tada bi morali. I da dodam, dubina šare na gazećem sloju pneumatika mora biti najmanje 4 milimetra Zimska oprema za putnička i teretna vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 hiljada kilograma obuhvata pneumatike za zimsku upotrebu na svim točkovima, ili pneumatike za zimsku upotrebu na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije spremne za postavljanje, na najmanje dva pogonska točka. Za lake autobuse, teške autobuse, srednje teretno vozilo i teško teretno vozilo obavezni dio zimske opreme je i lopata”.

Po prethodno pribavljenom mišljenju organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja Ministarstvo unutrašnjih poslova propisuje vremenski period i put, odnosno djelove puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme i kategorije vozila za koja je obavezna upotreba zimske opreme.Vozači koji ne budu poštovali pravila moraće da plate kaznu koja se kreće u iznosu od 50 eura do 150 eura.

Ukoliko vozači ne budu posjedovali zimsku opremu biće izloženi novčanoj kazni odnosno nalugu za odloženu uplatu novčane kazne koja se kreće od 50 do 150 eura. Za pravno lice koje naredi ili dozvoli da njegovo vozilo učestvuje u saobraćaju bez zimske opreme predviđena je novčana kazna od 300 do 2.000 eura. U naredbi MUP-a su pobrojani svi putni pravci na kojima je obavezna zimska oprema. Izdvojio bih one koji gravitiraju našoj opštini a to su putni pravac Petrovac-Sotonići 24,5 km, Cetinje-Budva 30 km, Lipci-Grahovo-Vilusi 39 km, Ilino brdo (granica sa BiH)-Vilusi-Nikšić (Petlja 2) 37,3 km, Šćepan Polje (granica sa BiH)-Jasenovo Polje-Nikšić (Duklo-Petlja 2-Petlja 1)-Danilovgrad 115 km, Bioče-Kolašin-Ribarevina 100,4 km,posebno interesantan i atraktivan za one koji će tokom praznika ili raspusta putovat ka sjeveru i još niz drugih puteva. Da bi tačno bili obavješteni vozači mogu pozvati AMS ili bilo koju polčicijsku stanicu i dobiće precizne informacije”, poručio je viši policijski inspektor, komandir stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Tivat Ljubiša Rovčanin.

Prema analizama koje su uradili u stanici policije OB Tivat stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima u zoni njihove odgovornosti je na zadovoljavajućem nivou.

“Ima tu sporadično i vozača koji, manje ili više, poštuju Zakon o bezbjednosti saobraćaja, ali na kraju krajeva tu smo mi da prema tim vozačima koji ne poštuju bezbjednost saobraćaja, koji ne poštuju druge učesnike u saobraćaju, da im skrenemo pažnju pa nekada i da djelujemo represivno kako bi ih naučili, uputili, podsjetili na obaveze koje zakon propisuje” kazao je Rovčanin.

Kako smo čuli, podjednako su “zastupljeni” prekršaji iz ograničenja brzine i preticanja drugog vozila. Posebna priča je vožnja pod uticajem alkohola a to je jedan od faktora koji najčešće dovodi do saobraćajnih nezgoda pokazuju analize tivatske policije.