Zemunci uljepšali dan korisnicima DC za djecu sa smetnjama

JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat” (JUDC) poslednjeg dana juna posjetili su direktor i saradnici OŠ “Radivoje Popović” za vaspitanje i obrazovanje djece sa oštećenjem sluha, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem i govorno jezičkim problemima iz Zemuna. Direktor škole Željko Pokrajac i njegovi saradnici obišli su Dnevni centar, upoznali su se sa organizacijom i načinom rada. Sertifikovani terapeuti senzorne integracije OŠ “Radivoje Popović” sa korisnicima tivatske ustanove učestvovali su u senzornoj igri taktilne stimulacije.

Posjeta je doprinijela razmjeni informacija i iskustava, te upoznavanju sa primjerima dobre prakse zemunske škole. U sklopu jednodnevne posjete, utvrđeni su prijedlozi i smjernice za nastavak saradnje i međusobne podrške u radu dvije ustanove – navedeno je iz Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Tivat.