Željko Komnenović vd direktor RTV Herceg Novi

Na današnjoj sjednici Savjeta JRDSRTV Herceg Novi donijeta je odluka o razrešenju izvršne direkotrke Dubravke Perović i imenovanju Željka Komnenovića  za vršioca dužnosti direktora, do raspisivanja konkursa – objavljeno je na sajtu ove medijske kuće.

Kako je navedeno u obrazloženju, Savjet je odluku o razrešenju  dosadašnje direktorice Dubravke Perović  donio zbog kršenja Statuta. Između ostalog, zahtjev za izdavanje odobrenja za emitovanje televizijskog programa uputila je Agenciji za elektronske medije i potpisala Dubravka Perović, bez znanja Savjeta. Takođe  Savjetu nije predložen opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, niti programska dokumenta kojima se uređuju finansijska, organizaciona i programska pitanja Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. a povodom pokretanja televizijskog programa.

U obrazloženju za razrešenje navedeno je i da Savjet ne spori pravo direktora da, u okviru svojih nadležnosti, zastupa i predstavlja RTHN, ali  takođe smatra da je direktorica Perović navedenim aktivnostima finansijski, organizaciono i programski opteretila JRDS RTHN, bez znanja Savjeta, čime je izišla iz okvira nadležnosti direktora i preuzela na sebe nadležnosti Savjeta.

Savjet je na današnjoj sjednici za vršioca dužnosti direktora, do raspisivanja konkursa, imenovao novinara Željka Komnenovića.

Obje odluke donijete su jednoglasno.

Radio Herceg Novi