Željko Komnenović direktor RTV Herceg Novi

Savjet RTV Herceg Novi za izvršnog direktora ove medijske kuće jednoglasno je izabrao Željka Komnenovića, dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora.

Kako se ističe u saopštenju, Komnenović je jedini dostavio potrebnu dokumentaciju. Savjet je utvrdio da kandidat ispunjava sve uslove propisane konkursom, objalvljenom 13. marta.