Zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa sporno 3.858 zahtjeva

Od 51.000 podnijetih zahtjeva za legalizaciju 3.858 rješenja je u prekidu postupka, a razlozi su neusklađenost sa postojećim planovima i neriješeni imovinsko-pravni odnosi, kazao je Pobjedi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović.

On dodaje da će postupak biti nastavljen nakon usvajanja Plana generalne regulacije, odnosno rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Čanović navodi da je broj predmeta u kojima je tražena dopuna 23.917, jer nije dostavljena potpuna dokumentacija.

“Ovi predmeti će se analizirati nakon prikupljanja potpune dokumentacije, a rokovi do kojih je potrebno dostaviti dokumentaciju su dati od strane jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku”, kazao je Čanović.

Naglašava da prema podacima iz septembra ove godine, od oko 51.000 podnijetih zahtjeva za legalizaciju na nivou države obrađeno je skoro 31.000 zahtjeva.

“U najvećem broju jedinica lokalne samouprave je visok procenat obrade podnijetih zahtjeva: u Bijelom Polju, Kolašinu, Petnjici, Pljevljima i Kotoru svi primljeni zahtjevi su obrađeni, dok je u pojedinim opštinama procenat obrade zahtjeva i do 90 odsto od ukupnog broja”, kazao je Čanović.