pumpna stanica

Završetak radova do sezone

Izvođač radova na trećoj fazi izgradnje kanalizacionog sistema u Tivtu, njemačka kompanija „Ludwig Pfeiffer“ završila je do sada je oko 97 odsto projekta izgradnje kanalizacione mreže u južnom dijelu Tivta. Ugovor o realizaciji treće faze kanalizacionog i vododvodnog sistema potpisan je 14.decembra 2011 godine.

Zbog toga što posao kasni, kako se objašnjava, zbog teške stijenske mase u koju su polagane cijevi i problema sa organizacijom posla, investor- Opština Tivat je do sada sa njemačkom kompanijom puta potpisivala eneks ugovora za produženje roka za završetak tog posla. „Radovi na dijelu cjevovoda u dužini od 160 metara rova na Bjelilima, koji je preostao da se izgradi na cjelokupnom kolektorskom sistemu, zvode se usporenom dinamikom, a u skladu sa režimom odvijanja saobraćaja koji je usklađen sa zahtjevima građana. Opština je izašla u susret zahtjevima žitelja Krašića da se proširi put u Bjelilima kako bi se omogućio nesmetan saobraćaj tokom izvođenja radova. To su jedini preostali radovi na cjevovodu od kompletnog ugovora čijim završetkom će se oformiti kanalizacioni sistem kao i distributivna vodovodna mreža za Krašiće“, kazao je ispred nadzora – kompanije „Dahlem“, inžinjer Pavle Ječmenica očekujući da fizički dio posla na tom dijelu bude završen do turističke sezone.krasici-kanal
Zastoj u poslu, zbog dogovora investitora i građana oko odvijanaj saobraćaja do Krašića, trajao je od početka decembra prošle godine do početka marta ove godine kada su radovi nastavljeni, što je za toliko i usporile radove, ocjenio je Ječmenica naglasivši da poslovi mogu da se završe u narednih mjesec dana, prije početka sezone, ali ne i asfaltiranje puta jer nisu zadovoljni dinamikom izvođenja radova na tih posljednjih 160 metara trase. Međutim, Ječmenica je mišljenja da se uz dodatno angažovanje izvođača može i to postići.
Pored tih, izvođač izvodi radove i na pumpnim stanicama, koji su u završnoj građevinskoj fazi, a uskoro će krenuti i elektromašinski kako bi se taj dio sistema mogao staviti u funkciju.
Iz Dahlema navode da su zadovoljni kvalitetom izvođenja radova, ali ne i dinamikom. Smatraju da se to moglo uraditi možda i malo brže i očekuju da se i taj preostali dio što prije i završi, kazao je Ječmenica navodeći da su obrazloženja za kašnjenje organizacionog tipa. Izvođač se našao u određenim organizacionim problemima sa podizvođačima. Neophodno je organizovati više poslova na različitim lokacijama, kako bi se radovi priveli kraju, zaključio je Ječmenica.
Treća faza izgradnje gradska kanalizacije u Tivtu obuhvata izgradnju 17,6 kilometara nove kanalizacione mreže sa 6 većih i 6 manjih pumpnih stanica i 14,5 kilometara dužine nove vodovodne i