Završeno 3D geofizičko snimanje blokova 30 i 26

3D geofizičko snimanje površine blokova 30 i 26 završeno je sinoć u 22:30h. Snimanje podmorja na ovim blokovima trajalo je 9 dana rada i završeno je bez zastoja u radu, saopšteno je iz Uprave za ugljovodonike.
Sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine su sprovedene u skladu sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu. Licencirani posmatrači morskih sisara i kornjača koji se nalaze na brodu Ramform Titan u periodu prikupljanja 3D geofizičkih podataka (10.-18. februar) nijesu registrovali promjene koje bi mogle da ukažu na negativan uticaj 3D snimanja na biodiverzitet mora. Pored toga u ovom periodu nije zabilježeno prisustvo morskih sisara i kornjača u “sigurnosnoj” zoni.
U narednom periodu slijedi obrada prikupljenih podataka, što će u konačnom rezultirati njihovom interpretacijom i konkretnim saznanjima o stanju ugljovodoničnog potencijala crnogorskog podmorja na blokovima 30 i 26.