Završena regionalna škola molekularne biologije

Studenti iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije učestvovali su u ljetnjoj školi molekularne biologije u Kotoru.

To je prva škola regionalnog karaktera namijenjena studentima bioloških, medicinskih i biotehničkih nauka koja je organizovana u Crnoj Gori.

Ministarstvo nauke Crne Gore u saradnji sa EMBL-om (European Molecular Biology Laboratories) i Institutom za biologiju mora (Univerzitet Crne Gore) je organizovalo ljetnju školu iz oblasti molekularne biologije od devetog do 11. septembra.

“Ideja je da ova Škola postane tradicija i da svake godine imamo priliku da omogućimo jednom broju studenata da se upoznaju sa nekom od novih oblasti iz molekularne biologije”, saopšteno je iz Ministarstva nauke.

Tema ovogodišnje škole je „Sekvencioniranje jedarnog materijala pojedinačnih ćelija“ („Single cell sequencing“)  i bila je idealna prilika da se studenti upoznaju sa najsavremenijim tehnikama istraživanja u molekularnoj biologiji.

“Pored predavanja i praktičnog rada u laboratoriji studenti su imali priliku i da se upoznaju sa metodama sakupljanja uzoraka u Bokokotorskom zalivu, a koje im je demonstrirao tim ekperata iz EMBL-a”, saopšteno je iz Ministarstva.

Crna Gora je od prošle godine članica renomirane organizacije EMBL (European Molecular Biology Laboratory) što predstavlja značajan uspjeh na polju internacionalizacije naučnog istraživanja.