Završena obuka za vršnjačke edukatore

Dvodnevna obuka polaznika treninga za vršnjačke edukatore održana je u organizaciji Savjetovališta za prevenciju bolesti zavisnosti „Saslušaj me“ i sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja.  Obuku, koaj je održana u prostorijama Omladinskog kluba Tivat, pohađalo je 10 učenika osmog razreda OŠ “Drago Milović”, saopštili su iz Opštine.

Obuka sastojala se iz niza teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz oblasti koje se tiču pojašnjenja pojmova vršnjačkog edukatora, njegovog značaja, osobina, vještina i sposobnosti koje edukator treba da ima da bi mogao uspješno, na kvalitetan  i kreativan  način, prenositi informacije svojim vršnjacima.

Polaznici su u toku prvog dana dobili informacije o značaju vršnjačke edukacije, načinima organizovanja obuke, pojmovima i načinima organizovanja radionice i njenoj strukturi, tehnikama i metodama rada sa mladima, kao i o tome kako treba da izgleda, koje vještine i znanja treba da posjeduje i koje su to uloge koje jedan vršnjački edukator ima. Na obuci je bilo riječi i o komunikaciji – verbalnoj i neverbalnoj i njenom značaju u svakodnevnom životu, predrasudama, aktivnom slušanju, toleranciji, poštovanju i uvažavanju različitosti.

Nakon upućivanja u teorijska znanja polaznici obuke su podijeljeni u grupe, a svaka grupa je dobila zadatak da osmisli i organizuje radionicu na odabranu temu.

Drugog dana obuke polaznici su predstavljali svoje radionice pokazujući tako na koji način i koliko su zapravo razumjeli sva uputstva koja su imali prilike da čuju predhodnog dana. Uz komentare i sugestije učesnici su podstaknuti da razmišljaju o tome koliko svojim primjerom kod vršnjaka mogu da izgrađuju svijest o prevenciji nasilja, predrasuda i promociji tolerancije i zdravih stilova života.

Postavljeni su ciljevi i predložene aktivnosti kroz koje će se pratiti dalje napredovanje XI generacije Vršnjačkih edukatora.

Polaznici imaju zadatak da u narednom periodu organizuju i realizuju određen broj radionica, uz podršku i nadzor, kako bi na taj način usavršavali vještine potrebne za izvođenje radionice i osposobili se za samostalan rad.

Na kraju cijelog ciklusa, završene obuke za Vršnjačke edukatore, angažovanja u Omladinskom klubu  i realizacije radionica polaznici će dobiti potvrde o stečenom zvanju omladinskog aktiviste, čime će se pridružiti generacijama Vršnjačkih edukatora koje je Opština Tivat obučila, a kojih sada ima već 120.

 

Foto: Opština Tivat