Završena nastavna godina za maturante

Nastavna godina za 162 maturanta  SMŠ „Mladost“ završena je juče.  U ponedeljak će se održati sjednica Nastavničkog vijeća na kojoj će se analizirati uspjeh učenika i utvrditi broj nosioca diplome Luča, rekla je direktorica škole, Jovanka Vujačić.

Prvi dio eksternog maturskog odnosno stručnog  ispita iz CSBH jezika i književnosti maturanti su polagali 24 aprila, a 8 maja engleski jezik. Gimnazijalci će predmet po izboru polagati 9 juna u obliku testa, a isti dan će i učenici stručne škole  raditi test iz stručno- teorijskog predmeta. Učenici koji su po starom slušali obrazovne programe stručni ispit će polagati pred komisijom.

Ova školska godina je  bila drugačija. „Uzimajući u obzir cijelu situaciju sa virusom Kovid – 19 možemo reći da su naši maturanti bili uskraćeni za mnogo šta u školskom životu, posebno poslednju godinu koja se pamti kao najljepša u srednjoškolskom obrazovanju . Nije baš godina za pamćenje ali jeste godina za priznanje i polaganje najtežeg ispita zrelosti. Naše maturante je  krasilo  strpljenje, odgovornost i požrtvovanost, život je za njih spremao neki drugi ispit, koji su uspješno savladali i pored svih teškoća. Ovih dana se spremaju  za polaganje poslednjeg maturskog ispita. Generacija koja će po svemu biti prepoznatljiva, upečatljiva i drugačija i mnogo hrabrija, spremnija za nove životne izazove. Sticajem okolnosti, odrasli su preko noći, ranije naučili neke životne lekcije. Mi im se zahvaljujemo na divnom druženju, uspjesima kojima su gradili imidz škole, ponosni što smo ih poznavali.zelim im puno sreće u daljem životu i radu, neka pišu uspješne stranice svog života, i da ih na tom putu posluži zdravlje“, kazala je Vujačić.

I kao što je Marks rekao „Svijet pripada hrabrima“. I oni su zaista generacija koja odiše hrabrosću, istakla je dirketorica škole koja se zahvalila i njihovim roditeljima na uspješnoj saradnji.

Nakon završenih ispita u junu mjesecu planirana je svečana dodjela diploma Luča, a 22 juna podjela diploma.

Tradicionalnom kolonom vozila kroz grad, maturanti su juče  obilježili kraj nastavne godine.