Završen projekat „Osnaživanjem do integracije ljudi sa mentalnim poteškoćama“

Projekat ,,Osnaživanjem do integracije – ljudi sa mentalnim poteškoćama’’ trajao je šest mjeseci od juna 2019. godine u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (RelOaD), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Projekat ima integrisani pristup rehabilitaciji, koji uključuje pacijente, zaposlene i širu javnost u Crnoj Gori.

Aleksandra Grujović, instruktorka ,,Art of living’’ programa rehabilitacije i koordinatorka projekta o rezultatima i zaključcima kaže: “To je bio ni dugačak , ni kratak period. Efekti ipak mogu da se prepoznaju i zaključci su da je program itekako imao smisla i da bi bilo vrlo poželjno da se sprovodi na redovnoj bazi u ovoj I sličnim ustanovama kao dopuna rehabilitaciji, koju zaposleni već sprovode. AOL program rehabilitacije je prošlo 96 osoba, 37 žena i 59 muškaraca, u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. I nekoliko zaposlenih je prošlo program, što je veoma bitno za njegovu održivost.”

Korisnici su nakon programa ocjenjivali  svoje stanje i uticaj projekta, gdje su naveli da se osjećaju smirenije, da imaju bolji san i druga poboljšanja. U program je uključen čitav niz tehnika, koji se sprodvodi u datom trenutku, od vježbi disanja do različitih fizičkih i mentalnih. U program je bio uključen i boravak pacijenata van bolnice, odnosno na plaži, te u posjeti kulturnim ustanovama, te u komunikaciji sa građanima. Na početku projekta su obavljali i određene poslove, za koje su bili plaćeni. Sve skupa prepoznato je kao veoma važno za njihovo liječenje.

“Danas u svijetu postoji široki konsenzus da je potrebno proširiti tretman sa fokusa na lijekovima i na druge psiho-socijaln metode zaštite mentalnog zdravlja. Postoji potreba da se liječenje u institucijama zamjeni brigom o mentalnom zdravlju u zajednici. Time se ide u smjeru većeg poštovanja ljudskih prava, autonomije i integriteta ličnosti i uvažavanja odluka koje osoba donosi o sopstvenom životu.

Od svojih početaka 1992. godine, Art of Living (AOL) program rehabilitacije se razvio u globalno priznat program rehabilitacije koji se primjenjuje u više od 150 zemalja. Kroz tehnike disanja, fizičke vežbe, meditacije i relaksacije, usvajanje novih, pozitivnih modela promišljanja, saznanja i veština, ljudi počinju da otpuštaju negativne emocije, nagomilani stres i destruktivno ponašanje i osposobljavaju se da preuzmu odgovornost za svoje živote,navodi Grujović.

Jedan od pacijenata o ovom iskustvu je rekao:“Da sam znao za jogu, da sam imao uslova i vremena ja bih to rado radio, vidim da je vrlo, vrlo dobra stvar i da čovjeka opušta. Ja se svakako osjećam pozitivno, relaksirao sam se, dobro mi je„.

Drugi je istakao:„Ja sam se našao u jednom začaranom krugu, tako da mi je joga došla kao neki spas, kao ono što se davljenik hvata za slamku tako sam se uhvatio ja jogu i dobro sam uradio. I puno mi je pomoglo u mojoj rehabilitaciji i liječenju ovdje.

„Ko da lebdim, ko da letim, kako bih rekla…bio mi osjećaj da nisam u bolnici, nego na nekom drugom mjestu, kako bih rekla…da sam kući maltene, eto tako mi je bilo,“ riječi su pacijentkinje, koja je prošla ovaj program.

Dr Aleksandar Tomčuk, v.d. direktora Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor u evaluaciji je naglasio:

„Konkretno vezano za aktivnosti koje vi sprovodite u okviru vašeg projekta, mislim da su svrsishodne i da evo pacijenti, korisnici naših usluga su izuzetno zadovoljni.“

Ovih dana očekuje se evaluacija projekta od strane nezavisnog stručnjaka, psihologa, a za očekivati je da se program nastavi. Projekat je sproveden u partnerstvu sa Opštinom Kotor.