Završava kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Radionicom „Ljudska prava“ koja će biti održana u 17 časova, u Omladinskom klubu Tivat, završava ovogodišnja kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koju opština Tivat obilježava od 2012. Godine.

Od 25. novembra, Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama do danas 10. Decembra  Međunarodnog dana ljudskih prava  u organizaciji Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja, organizovane su brojne aktivnosti u koje su bili uključeni mladi, sportski kolektivi, prosvjetni radnici, ekspertkinje i relevantne institucije na lokalnom i državnom nivou kako bi ukazali na važnost sprječavanja svih vidova nasilja u društvu.