Zasijedao Dječiji parlament

Da je Dječiji parlament veoma ozbiljna institucija pokazalo je današnje zasijedanje i pitanja upućena rukovodstvu opštine, sekretarima Sekretarijata, direktorima javnih preduzeća i obrazovnih institrucija i predstavnicima policije.  Predsjedniku opštine, dr Siniši Kusovcu, postavljeno je pitanje  o organizovanju opštinskog ferenduma o budućnosti aerodroma Tivat.

Predsjednika Skupštine opštine Ivana Novosela đaci su pitali da li zna našu himnu. Nakon što je pozitivno odgovorio Novosel je himnu i zapjevao.

Dječijim parlamentom predsjedavao je Ivan Vojnic a učenici su pitali o problemima renoviranja škola,  igrališta, sportskih terena, zatim o izgradnji nove škole i vrtića, zatvorenog bazena u Tivtu, ali i o mogućnosti izgradnje bazena u školi.

Đaci su se interesovali kako se selektuju projekti iz škola koje opština i Ministarstvo pomaže, da li će se uvesti školske uniforme, hoće li biti besplatnih udžbenika za sve učenike, kao i besplatne užine, te o kupovini novog školskog autobusa. Set pitanja bio je vezan za dječija prava i odnosu nastavnik-učenik, kao i o programu obrazovanja- nekad i sad.

Mlađe učesnike parlamenta interesovala su obična, životna pitanja, poput omiljenog sporta, nastavnika, pjevača, druga, knjige, predmeta, pjesme.

Pitanja su bila konkretna i zanimljiva, teža i lakša, a po obimu i dužini trajanja četvrtog zasijedanja,  Dječiji parlament je mogao konkurisati i opštinskom .

Po želji Dječijeg parlamenta, posebna zahvalnica, uz buket cvijeća, uručena je Slavici Vulanović, bivšoj profesorici istorije i predsjednici NVO „Djeca Tivta“ za dugogodišnji rad sa djecom, odličnu saradnju sa svim obazovnim institucijama i NVO kao i o njenoj posvećenost za primjer.