pao zid 2

Čija je ljetna u Donjoj Lastvi?

U Donjoj Lastvi u toku su radovi na stambeno-poslovnom objektu uz ljetnju pozornicu, usljed čega se zid, koji ju je definisao, obrušio u temelje budućeg četvoroetažnog objekta uz more. Parcela na kojoj se nalazio zid pozornice predmet je imovinskog spora koji se vodi pred Osnovnim sudom u Kotoru između vlasnika gradilišta, Predraga Milovića, i Opštine Tivat. Milović je od 2006.godine vlasnik susjedne parcele 548/2, na kojoj se sprovode radovi. Zanimljivo je da se na mjestu direktora planerske kuće AG Infoplan Nikšić, koju je Opština angažovala 2009. za izradu Izmjena i dopuna DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica (Sl.list Crne Gore- opštinski propisi“, 32/09), nalazi čovjek istog imena i prezimena- Predrag Milović. Jedna od lokacija kojom se bavio taj plan je i Lokacija 18, odnosno UP1 formirana od katastarske parcele 548/2.

milovic direktorRadovi se sprovode na osnovu građevinske dozvole, koju je, pod brojem 0903-360-up-204/14 izdao opštinski Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata 8.septembra 2015.godine za projekat rekonstrukcije, koji je izradio AG Infoplan Nikšić. Ta info tabli gradilišta, vjerovatno greškom, istaknut je broj 0903-360-up-201/14.

Milović se za izdavanje građevinske dozvole inicijalno obratio ovom opštinskom organu još 18.06.2013.godine, ali je njegov zahtjev odbijen Rješenjem od 15.04.2015. Razlog tome bila je neusklađenost projektne sa planskom dokumentacijom u smislu gabarita budućeg objekta. Prilikom prikupljanja dokumentacije za rješavanje ovog zahtjeva, Opština je mišljenje o tada dostavljenom projektu rekonstukcije tražila od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, slijedeći uputstva za Lokaciju 18 iz planskog dokumenta “Izmjene i dopune DUP-a Donja Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica” (Sl.list Crne Gore- opštinski propisi”, 32/09), koji je izradio AG Infoplan Nikšić. Iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara 16.02.2015. dostavili su detaljno mišljenje, sa zaključkom: “Iako predmetni objekat nije pojedinačno kulturno dobro, njegovo rušenje nije prihvatljivo, jer je postojeća zgrada dio istorijsko-stambenog kompleksa kapetana Nikolića u Donjoj Lastvi čije urbanističke, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti su prepoznate i ocijenjene kao jedan od značajnih sačuvanih primjera stambene arhitekture u Tivatskom zalivu, čiji integralni dio predstavlja i Donja Lastva.” U zaključku se dalje kaže da predmetni objekat, shodno projektu Ambijentalne cjeline Donja Lastva iz 1988.godine, treba obnoviti poštujući njegova svojstva u cjelosti.

Na osnovu građevinske dozvole, izdate 8.septembra 2015.godine, rekonstukciji se pristupilo na način da je objekat u cjelosti srušen, te se pristupilo izgradnji novog, četvoroetažnog objekta. Prilikom prikupljanja dokumentacije, Opština je i ovoga puta zatražila mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, koja je izostala u zakonskom, 15-dnevnom roku, što u pravnom smislu znači da Uprava nema primjedbi na planiranu rekonstrukciju. Iz Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata kažu da je građevinska dozvola za rekonstrukciju koja je u toku izdata u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnju objekata, te da je za predmetno područje u toku izrada UP Donja Lastva.

poziv na akcijuNa voltu preostalom od nekadašnje prizemnice na šetalištu Donja Lastva, dijelu nekadašnjeg ljetnjikovca porodice Nikolić, osvanuo je 19.novembra 2016. poziv, naslovljen “Pokrenimo akciju uređenja igrališta i ljetnje pozornice u Donjoj Lastvi”, doduše bez potpisa ko zove na akciju.

Uslijed radova na rekonstrukciji stambeno-poslovnog objekta uz saobraćajnicu koja vodi uz more, povremeno dolazi do obustave saobraćaja na ovom potezu. Objekat se nalazi u rubnoj zoni ambijentalne cjeline Donja Lastva. Po tvrdnjama mještana, gradilište dijelom ulazi i u prostor nekadašnje pozornice, odnosno katastarsku parcelu 548/3, koja je predmet imovinskog spora investitora i Opštine Tivat. Takođe, predmetni je spor, kao i rekonstrukcija koja je u toku, zanimljiva i zbog činjenice da Opštine Tivat ne odustaje od namjere da vrati u funkciju ljetnju pozornicu u Donjoj Lastvi.

pao zidRadio Tivat je o obrušavanju zida pozornice informisao javnost i potražio reakciju nadležnih lokalnih službi, koja je inicijalno izostala. Kako su nam kasnije objasnili iz Direkcije za investicije, razlog tome je činjenica da je u toku imovinski spor između Opštine i Predraga Milovića, te da Opština, po trenutnoj evidenciji Uprave za nekretnine, na papiru nije vlasnik površine parcele 548/3, na kojoj se nalazio zid.

Naime, prikupljanjem dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole, Milović je pokrenuo i postupak ispravke granica njegove katastarske parcele 548/2 prema susjednoj, opštinskoj parceli 548/1. Na osnovu identifikacije, odnosno uporedbe starih zemljišnih knjiga i novog premjera, koju je dala ovlaštena geodetska firma “Premjer” iz Herceg Novog, granica je ispravljena na način da je formirana nova katastarska parcela, 548/3 površine 20m2, koja je imovinski pripala Predragu Miloviću.

Iz Opštine kažu da su, kada je na terenu utvrđeno da nova granica sječe ljetnju pozornicu, zatražili identifikaciju i od firmi “Geo-build” i “Geos”, čiji su nalazi bili drugačiji od premjera koji je dala firma “Premjer” iz Herceg Novog. Na osnovu novih saznanja, kod katastra je pokrenut postupak za ponavljanje postupka. Kako navode iz Direkcije za investicije, na usmenoj raspravi tim povodom, održanoj 7.decembra 2015. direktor firme “Premjer” izjavio je da je identifikacija koju je ranije dala njegova firma pogrešna, zbog čega mu je naloženo da se pristupi izradi novog elaborata, koji će pokazati činjenično stanje. Kako novi nalaz “Premjer” nikada nije dostavio, traženo je da se u listu nepokretnosti 511, a radi zaštite imovinskih prava opštine, evidentira zabilježba ponavljanja postupka, što je i učinjeno 24.marta 2016.godine.

Katastar dan kasnije, 25.marta, donosi rješenje kojim ostavlja na snazi rješenje iz 2014, kojim je formirana parcela 548/3, a bez da je prethodno pribavljen novi geodetski dokaz. Tada se Opština obraća žalbom na tok postupka Ministarstvu finansija, Ministarstvo odbija žalbu, i od tada je u toku proces kod Upravnog suda po tužbi Opštine Tivat protiv rješenja Ministarstva finansija.

Osnovnom sudu u Kotoru Opština Tivat podnijela je tužbu za utvrđivanje vlasništva na katastarskoj parceli 548/3 KO Donja Lastva, sa prijedlogom za određivanje privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja predmetne parcele i zabrane građenja na istoj za potrebe rekonstrukcije objekta na parceli 548/2, za koju je izdata građevinska dozvola. Do okončanja sporova pred Osnovnim i Upravnim sudom, Opština nije u mogućnosti raspolagati ovom parcelom, na njoj izvoditi građevinske radove, ili bilo kakav vid sanacije, navodi se u reagovanju Direkcije za investicije.

Priča o rekonstrukciji i vraćanju u funkciju ljetnjeg kina u Donjoj Lastvi traje već više godina. Nekoliko puta su nam iz Direkcije za investicije, kao i iz Centra za kulturu, koji bi trebao biti korisnik ovog objekta, najavljivali realizaciju projekta u kratkim vremenskim okvirima. Posljednja informacija koju Radio Tivat ima o ovom pitanju je da je u toku izrada studije lokacije, nakon čega će se pristupiti izradi glavnog projekta rekonstrukcije.