Zamućeno izvorište Plavda

Zbog blago povećane mutnoće vode na izvorištu „Plavda“ u Lepetanima, po preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, potrošači, a naročito djeca, trudnice, stari i stanovništvo sa oslabljenim imunološkim sistemom, naselja Lepetane, Opatovo, Lastva, Seljanovo, Tivat-centar, Tripovići, Kalimanj, Marići i Bonići vodu sa česme  mogu koristiti za piće uz prethodno prokuvavanje, ili mogu da koriste bezbjedne alternative (flaširana voda i slično).

Napominjemo da je i dalje na snazi Obavještenje o povećanoj mutnoći vode sa izvorišta Regionalnog vodovoda „Bolje setre“ koje važi za južni dio Opštine Tivat uz iste gore navedene preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Korisnike u naznačenim naseljima redovno ćemo obavještavati o situaciji na terenu – kaže se u saopštenju tivatskog Vodovoda.