Zakupci plaža da poštuju ugovore, građani da prijave nepravilnosti

Na osnovu rezultata ankete Radio Tivta „Da li plaćate ležaljke nakon 17 sati“ 34,19 odsto građana koji su pristupili anketi je pozitivno odgovorilo, a tim povodom upitali smo Javno preduzeće Morsko dobro koje su obaveze zakupaca i da li imaju zakonsko pravo da naplaćuju mobilijar nakon 17 sati.

„Kada je u pitanju naplaćivanje nakon 17 časova, tj možemo reći nepoštovanje uslova i smjernica iz važećeg Atlasa crnogorskih plaža i kupališta, mi smo primili manji broj žalbi i uputili apel svim zakupcima da shodno Pravilniku koji propisuje obavezu da istakne cijenu plažnog mobilijara na informativnoj tabli, a prema tom Atlasa su u obaevzi da ne naplaćaju plažni mobilijar nakon 17 časova. Mi zapravo nemamo nadležnosti da izričemo kaznene odredbe već smo ovlašćeni da nakon prijave napravimo službenu zabilješku i uputimo opomenu zakupcima“-kazala je PR JPMD Bojana Tešević i dodala je da je Atlas zakonski okvir za djelovanje Uprave za inspekcijske poslove.

Tešević je kazala da u poslednje vrijeme nije bilo u većoj mjeri konstatovano takvih prijava, ali da je u njihovoj nadležnosti da ukoliko zakupac nakon dvije ili više opomena, JPMD ima ovlašćenje da raskine ugovor.

Iako turistički kontrolori rade do 16 časova, Tešević je rekla da ukoliko pritužba stigne od strane građana preduzeće će svakako reagovati.

„Aktivnosti su nam pojačane i reagovaćemo, pogotovo ukoliko nam dostave dokaz tj fiskalni račun da je mobilijar naplaćen. Takav dokaz oni mogu donijeti lično u kancelarije JPMD u Tivtu i potrudićemo se da na takve prijave odmah odreagujemo i u što kraćem roku otklonimo sve nepravilnosti“-objasnila je Tešević.

Kada je u pitanju nepoštovanje uslova da polovina kupališta mora biti oslobođena od mobilijara, Morsko dobro je više puta upućivalo apel zakupcima pozivajući se na Pravilnik o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru koji je sastavni dio ugovora kojim se propisuje da su dužni osloboditi 50% kupališta.

„To je ta slobodna zona za koju nas naši turisti najčešće pitaju, a čak i Nacionalna turistička organizacija ima otvoren Call centar gdje, ukoliko postoje primjedbe, mogu pozvati i samim tim ćemo i mi ažurnije reagovati i otkloniti sve nepravilnosti“.

Kada je u pitanju cijena plažnog mobilijara JPMD nema ovlašćenja da utiče na to. U slučaju da korisnik nije postupio u skladu sa pravilnikom i nije ostavio 50 % kupališta slobodno, zahtjeve za vršenje inspekcijskog nadzora šalju se Upravi za inspekcijske poslove.

„Morsko dobro nema ingerencije da iriče kazne, ali nakon konstatovane nepravilnosti taj zahtjev uputimo Odsjeku za turističku inspekciju. Ako korisnik ne otkloni nepravilnosti u roku od tri dana, ponovo mu se izriče opomena, a nakon ponavljanja dvije ili više dolazi do raskida ugovora“-zaključila je PR JPMD Bojana Tešević.

Koordinatorka Uprave za inspekcijske poslove Višnja Orban je ranije gostujući u našem programu, kazala da su imali 25 prijava po kojima su inspektori postupali  i većinom su se te prijave odnosile na nepoštovanje mjera na plažama zbog postavljanja plažnog mobilijara više nego što je dozvoljeno.

Građani i gosti primjedbe mogu da prijave Call centru 080/555-555, ali i u kancelariji za inspekcijske poslove u zgradi Stare opštine.