Zajedničko saopštenje Savjeta i MUPa Crne Gore

Na inicijativu Savjeta za građansku kontrolu rada policije, juče je u Ministarstvu unutrašnjih poslova održan konsultativni sastanak sa predstavnicima Direktorata za nadzor, Direktorata za strateško-razvojne poslove, Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije i Savjeta.

Razmijenjena su mišljenja i saznanja u odnosu na aktuelna javna okupljanja i postupanje policije u vezi sa tim.

Zajednički je konstatovano da je dosadašnje postupanje policijskih službenika u skladu sa zakonskim normama i standardima i da je primjetna evidentna tolerancija i suzdržanost prilikom primjene policijskih ovlašćenja u izvršavanju policijskih poslova.

Ukazano je da su građani dužni da postupe po naredbi policijskog službenika u svakom konkretnom događaju i da se suzdrže od izazivanja incidenata pri čemu imaju mogućnost da zakonitost svakog izdatog naređenja i postupanja policijskih službenika provjere kroz obraćanje Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, Savjetu za građansku kpntrolu rada policije, Odjeljenu za unutrašnju kontrolu policije MUP-a, Etičkom odboru, kao i da u najbližoj stanici policiji podnosu prigovor.

Konstatuje se da je neupitna identifikacija svih policijskih službenika u vršenju policijskih poslova u svakoj situaciji i na bilo kojoj lokaciji, što potvrđuje službena dokumentacija, patrolni listovi i prepoznata odgovornost neposrednih starješina koji rukovode izvršavanjem konkretnih zadataka.

Osuđuju se napadi na policijske službenike, kao i oštećenje službenih vozila koje koristi policija.

Ukazano je na značaj policijskog posla u demokratskom društvu i, naročito, osuđeno objavljivanje fotografija policijskih službenika čiji je cilj njihova diskreditacija, omalovažavanje i ugrožavanje njihove sigurnosti.

Od Uprave policije i policijskih službenika se očekuje da nastave sa zakonitim i profesionalnim postupanjem, uz poštovanje ljudskih prava i sloboda prilikom primjene policijskih ovlašćenja.

Zajednički je upućen apel svim građanima da se pravo na mirno javno okupljanje koristi u skladu sa građanskim i demokratskim vrijednostima i bez učešća u nasilju – kaže se u saopštenju dostavljenom našoj redakciji.