Zahvalnica Opstini Tivat

Završna konferencija Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na kojoj su nakon četiri godine predstavljeni rezultati projekta, održana je juče u Podgorici.

Opštinama učesnicama uručene su zahvalnice, a iu ime Opštine Tivat i Sekretarijata za društvene djelatnosti, preuzela je Ivana Petković.U Tivtu su u sklopu ReLOaD-a realizovani projekti sa 6 nevladinih organizacija: NVO „Kreativni centar“ sa projektom „Kreativni programi vaninstitucionalne podrške“ u iznosu od 11.780,00 €, NVO „Evropski dom“ sa projektom „Želimo da napredujemo“ u iznosu od 9.400,00 €, NVO “Maslinarsko društvo Boka”, sa projektom “Osnažimo poljoprivredu – oživimo selo”, u iznosu od 16.520,00 €, NVO “Centar za savjetovanje i lični razvoj“, sa projektom “Školica dojenja – Tivat“, u iznosu od 15.665,00 €, NVO “Centar za omladinsku edukaciju”, sa projektom “Youth Cultural Activism”, u iznosu od 14.391,20 € i NVO “Kreativni centar Tivat”, sa projektom “Žensko socijalno preduzetništvo u kulturi” u iznosu od 18.000,00 €.

ReLOaD program sprovodio se od februara 2017. u Glavnom gradu i u opštinama Nikšić, Tivat, Kotor i Pljevlja. Ukupno 50 projekata je finansirano iz sredstava programa, realizovanih od strane 37 nevladinih organizacija i uz učešće oko 7 000 korisnika. Preko pola miliona eura je opredijeljeno kroz 13 konkursa nevladinim organizacijama objavljenim u pet opština, te 25.600,00€ za suzbijanje posljedica COVID 19 pandemije i to socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

ReLOaD program se sprovodio u 6 zemalja i teritorija iz regiona uz primjenu metodologije za finansiranje NVO zasnovane na principima transparentnosti i odgovornosti, po uzoru na praksu u zemljama članicama Evropske unije. ReLOaD program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP – ssopsteno je iz Opstine Tivat.