Zahvalni na svim donacijama upućenom Dnevnom centru

NVO Organizacija žena Tivat uručilo je juče laptop računar i dodatnu kompjutersku opremu, tivatskom „Dnevnom centru za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju”,saopštili su iz te ustanove.

Donaciju je upravi Dnevnog centra uručila predsjednica te n lo evladine organizacije Blaženka Vučurović.

„Od srca hvala „Ženama Tivta“ na ovoj donaciji. Hvala im što prepoznaju važnost postojanja ustanove ovakvog tipa u Tivtu i što su pokazale spremnost da podrže naš rad i uopšte napredak sve djece korisnika centra”, istakla je direktorica Dnevnog centra prof. dr Snežana Matijević, napominjući da su u proteklom periodu pristigle brojne donacije, upućene od strane privrednih subjekata na lokalnom i na državnom nivou, od nevladinih organizacija i građana Tivta.

Među najznačajnijim izdvajaju se donacija za kupovinu vozila NVO ,,Evropski dom“ iz Tivta, kao i sredstva za opremanje senzorne sobe i sobe za kineziterapiju koja je prikupio hotel Regent Porto Montenegro. Vrijedna hvale je i donacija preduzeća ,,Tajeti Comerc“ doo Tivat, u vidu didaktičkog materijala, igračaka za djecu i sobnog bicikla za kineziterapiju, dok je firma ,,Tempo trade“ D.O.O. Podgorica obezbijedila ostalu opremu neophodnu za kineziterapiju. Svoju podršku su iskazali i iz preduzeća „Labud tende“ i ,,Tujko“ iz Kotora, a pomoćna sredstva za rad sa djecom obezbjedio je jednim dijelom i Crveni Krst Tivat. Rad Dnevnog centra u prethodnom periodu podržali su i građani, koji su pojedinačno Dnevnom centru donirali različitu opremu za rad, igračke i novogodišnje poklone za djecu korisnike.