Zabrinjavajuce

U regionu je najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika registrovan u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Sjeverna Makedonija, a na trećem Bosna i Hercegovina (BiH).

U Crnoj Gori je registrovan 231 aktivno oboljeli na 100 hiljada stanovnika, u Sjevernoj Makedoniji 167, a u BiH 109.

Na četvrtom mjestu je Srbija sa 66 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika, zatim slijedi Albanija sa 52, Hrvatska sa 28 i Slovenija sa 13 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika.