Zabrana loženja i paljenja vatre na otvorenom

Na snazi je zabrana loženja i paljenja vatre na otvorenom prostoru na teritoriji opštine Tivat, sve do 15. septembra.

Loženje vatre na otvorenom moguće je isključivo uz odobrenje Službe zaštite.

Pristupni putevi do šumskih kompleksa moraju biti prohodni, pa je zabranjeno parkiranje vozila i postavljanje ma kakvih prepreka na njima.

Zeleni otpad se odlaže u posebne posude, po procedurama Komunalnog preduzeća.