Zabavni engleksi

Zabavni engleski za romsku i egipatsku djecu

Ovih dana u organizaciji NVU „Zabavni engleski – obrazovni centar“ sa projektom Igrom do engleskog završena je druga aktivnost koja se sprovodila od februara mjeseca do juna mjeseca, a ciljna grupa su bila djeca egipatsko- romske populacije sa područja opštine Tivat.

NVU „Zabavni engleski – obrazovni centar“ formirano je 2014. kada je i započelo projekat za edukaciju prije svega Roma i Egipćana, učenika osnovne škole „Drago Milović“i SMŠ „Mladost“ koji u svom radu imaju poteškoća sa engleskim jezikom i informatičkim obrazovanjem. U tom NVU dva iskusna profesora radila su u saradnji sa „Udruženjem Egipćana“radionice koje su trajale sat i po vremena u prostorijama nevladinog udruženja i ovih dana sa uspjehom su završili prvi ciklus, a naredni se očekuje od septembra mjeseca. U ovom NVU su jako zadovoljni odzivom djece kojih je bilo svih uzrasta od 8 do 15 godina.
Osim djece Roma i Egipćana treba pomenuti da djelatnosti udruženja obuhvataju obrazovanje različitih ciljnih grupa , između ostalih djece i mladih sa teškoćama u opismenjavanju i djece sa posebnim potrebama , za koje su vezani budući projekti udruženja a svi u skladu sa obrazovnom politikom.