Za VD direktora Dnevnog centra UO imenovao Srđana Krunića

Na svojoj prvoj sjednici, novoformirani Upravni odbor Dnevnog centra za  djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat, danas je donio odluku, kojom se Snežana Matijević razrješava dužnosti direktorice ove javne ustanove. Dr Matijević je  podnijela ostavku 8. februara, u kojoj navodi da je podnosi iz ličnih razloga.

UO takođe je donio Odluku o imenovanju Srđana Krunića za vršioca dužnosti direktora Dnevnog centra. Krunić je prethodnih 15 godina radio u Resursnom centru „Dr Peruta Ivanović“ u Kotoru kao profesor fizičke culture, a novu funkciju obavljaće do izbora direktora Dnevnog centra, najduže šest mjeseci od dana svog imenovanja.

Upravni odbor usvojio je predloženi  Plan i program rada ustanove

sa finansijskim planom za 2021.godinu.

Na sjednici je predloženo da se novoimenovanom v.d. direktoru preporuči da uradi novu sistematizaciju radnih mjesta, sa ciljem da bude smanjen broj zaposlenih u administraciji, a povećan broj angažovanih stručnih lica.

S obzirom na to da osnivač, Opština Tivat treba da potvrdi imenovanje vršioca dužnosti direktora, zbog nesmetanog rada ustanove do tada je predsjednica UO Jovana Potežica ovlašćena za potpisivanje neophodnih dokumenata, uz  saglasnost ostalih članica UO, Snježane Radonjić i Marijane Mišić Škanata.

Sjednici je u ime osnivača prisustvovala Borka Mršulja, VD sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti.