Za proširenje Aerodroma Vlada od Opštine traži 220 hiljada kvadrata

Vlada Crne Gore pozvala je Opštinu Tivat da državi, bez naknade, vrati pravo raspolaganja na 220 hiljada kvadrata koji se nalaze na 124 parcele u katastarskoj opštini Mrčevac što je neophodno zbog davanja koncesije na aerodrome, navedeno je u infiormaciji Vlade usvojenoj prošlog mjeseca, a koja je ovih dana objevljana, prenosi Pobjeda.
Na tim parcelama, kako se navodi, palnirana je izgradnja i proširenje Aerodroma Tivat kroz davanje koncesije.
U informaciji o podnošenju zahtjeva Opštini Tivat se navodi da Ministasrtvo saobraćaja priprema koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje aerodorma Tivat i Podgorica konkurentski izabranom najboljem ponuđaču za obavljanja koncesione djelatnosti.
Namjera je da se kroz davanje davanje koncesije obezbjedi neophodna valorizacija aerodroma na dugoročno održiv način koji će biti u interesu države i njenog ekonomskog razvoja. Za potrebe davanja koncesije za aerodrom Crne Gore, koji je od krucijalnog značaja za razvoj turzma i privrede , neophodno je da za potrebe proširenja Aerodorma Tivat Opština vrati raspolaganje Crnoj Gori određene neopokretnosti, bez naknade, koje su potrebne za ostavrivanje javnog interesa, objašnjeno je u informaciji.
Te nepokretnosti su obuhvaćene Državnom studijom lokacije Sektor 24 – Aerodorm Tivat kojom je taj prostor namijenjen za izgradnju sadržaja od javnog interesa – aerodroma sa pratećom infrastrukturom. Zakonom o državnoj imovini podsjećaju, propisano je da ukoliko je određena nepokretnost, kojom raspolaže opština, potrebna za ostvarivanje javnog interesa, opština je dužna da na zahtjev Vlade tu nepokretnost vrati na raspolaganje Crnoj Gori, bez naknade.
„U listovima nepokretnosti u KO Mrčevac na svim katastarskim parcelama u B listu je upisana država Crna Gora kao nosilac prava svojine, a opština Tivat kao subjekt raspolaganja u obimu prava 1/1. Shodno zakonu opština Tivat je dužna da Crnoj Gori prenese pravo raspolaganja na nepokretnoti, bez naknade, radi ostvarivanja javnog interesa za potrebe izgradnje i proširenja aerodroma Tivat putem davanja koncesije“, pojašnjeno je u informaciji.