Za pristupni put Sportskoj dvorani i Bonićima belgijskom konzulu isplaćuju 900.000 eura

Opština Tivat će firmi „M.G.I“ počasnog belgijskog konzula Žan Luk Demortijea isplatiti blizu 900.000 eura kako bi mještanima Bonića obezbijedila pristupni put ispred Sportske dvorane Župa do kuća i imanja. O ovakvom predlogu odluke raspravljaće odbornici na narednom skupštinskom zasijedanju 20.avgusta. Odlukom je predviđeno da opština Demortijeve parcele ukupne površine 3.874 kvadrata kupi na rate po cijeni od 230,07 eura po kvadratu i da mu do juna iduće godine isplati ukupno 891.291,18 eura. Prva rata od 100.000 eura biće isplaćena do 16.septembra, druga sa istim iznosom do 16.oktobra, do 16. novembra firmi belgijskog konzula biće isplaćeno 91.291,18 eura. U 2020-oj godini opština će prema predloženoj odluci uplaćivati mjesečni iznos od po 50.000 eura u periodu od januara do juna, a potom od jula do septembra po 100.000 eura mjesečno.

Predloženim kupoprodajnim ugovorom na koji saglasnost trebaju da daju odbornici tivatske skupštine, firma „M.G.I.“ doo Kotor treba da izda saglasnot saglasnost za knjiženje na osnovu ugovora, i da se istovremeno sa uknjižbom Opštine Tivat na  nepokretnostima koje su predmet kupoprodaje  u „G“ listu lista nepokretnosti  evidentira zabilježba postojanja novčanog potraživanja u korist „M.G.I.“ doo Kotor koja će se brisati isplatom kupoprodajne cijene u cjelosti bez traženja posebne saglasnosti prodavca.

Odlukom se ovlašćuje predsjednik Opštine Siniša Kusovac da u roku od osam dana od dana  stupanja na snagu ove Odluke sa  „M.G.I.“ doo Kotor   zaključi ugovor o kupoprodaji.

Navedeno je i da je u neposrednim razgovorima sa ovlašćenim predstavnicima firme „M.G.I.“ istaknut  zahtjev da Opština otkupi i parcele 4704/2/3/4 KO Tivat za koje nakon prolaska saobraćajnice, prodavac nema ekonomskog interesa za dalje korišćenje s obzirom na namjenu tog zemljišta.

Kako bi ukazao na potrebu rješavanja problema i natjerao opštinu da otkupi zemljište ispred sportske dvorane Žan Luk Demortije je 25. aprila angažovao radnike koji su postavili metalne stubiće na prilazni put kojim se od Jadranske magistrale skreće ka Sportskoj dvorani. Ovaj pokušaj ograničavanja pristupa SD Župa kao i kućama i imanjima mještanima Bonića, izazvao je reakciju mještana koji su svojim vozilima blokirali prilaz i spriječili dalje izvođenje radova.