Za osam mjeseci 380 aktivnosti Službe zaštite

Od početka godine do 31. avgusta Služba zaštite i spašavanja Tivat imala je ukupno 380 aktivnosti. Tokom prošle godine za isti period zabilježene su 253 intervencije. Ovaj period bilježi veći broj intervencija na požarima, a većina ih je bila u početnoj fazi tako da je pričinjena manja materijalna šteta.

-Značajan broj aktivnosti Službe je na sprečavanju širenja i sanaciji posljedica COVID 19, gdje je SZS Tivatbila nosilac aktivnosti na području naše opštine. To se ogledalo u svodnevnoj dezinfekciji, obezbjeđivanje karantina, kao i logistička pomoć Call centru-istakli su iz SZS.

Najveći porast je zabilježen u odvoženju vode za građane po Mjesnim zajednicama, bez nadoknade, sa prošlogodišnjih 56 na 122 intervencije za prvih osam mjeseci 2020. godine.

-Preventivne aktivnosti na povećanju bezbjednosti zaštite od požara, obilazak grada u iznosu od 50 sati. Svakodnevna obuka i trening je sastavni dio obaveza, a ported toga Služba je održala 10 tematskih vježbi u ZOP na poligonu „Petrovići“. Obuka zaposlenih u privredi je oko 30 sati-istakli su.

Ono gdje je zabilježen porast intervencija jesu požari na kontejnerima za odlaganje smeća ukupno 41. Pored toga, Služba zaštite je pojačano intervenisala i u požarima na otvorenom, kao i na tehničkim intervencijama.

U odnosu na 2019. godinu, aktivnosti Službe zaštite su uvećane za više od 50 odsto.