Za odlaganje građevinskog otpada 15 hiljada eura mjesečno

Radnici Komunalnog su od 31. decembra prošle do 8. januara ove godine na području opštine sakupili su 65 tona mješovitog otpada, od čega je preko 25 tona bilo sa gradske rive Pine gdje se održavao novogodišnji program „Tivat- Zimska bajka 2020.“.

Prošle godine je iz Tivta je na deponiju Možura u Baru odvezeno je 9.379 tona mješovitog otpada, što je povećanje od 7 odsto u odnosu na 2018. godinu. Tivat za deponovanje na barsku deponiju tokom zime na mjesečnom nivou izdvaja 18, a u ljetnim mjesecima oko 30 hiljada eura, rekoa je Đukić.

„2019.godine sakupljeno je 197,83 tona papira i kartona, 9,32 tone sakupljeno je metalnog otpada, 9 tona PET ambalaže, 250 automobilskih guma i 9.345 kubika zelenog otpada od čega je na kompostanu u Kavču odvezeno 435 kubika“, naveo je  je direktor Komunalnog doo, Vlado Đukić, naglašavajući da veliki problem pričinjava odlaganje građevinskog otpada i nedostatka deponije za tu vrstu otpada.

S obzirom na ekspanziju gradnje, u Tivtu je prošle godine prikupljeno 1.620 kubika građevinskog otpada, što je u poređenju sa 2018. povećanje za 18 odsto.

„Nakon zatvaranja deponije na Grabovcu Tivat nema lokaciju gdje može odlagati taj otpad i zato se transportuje na Cetinje. U tu svrhu na mjesečnom nivou izdvajamo od 15 do 20 hiljada eura. Najveće količine tog otapada prikupe se tokom prva tri mjeseca u godini i tri mjeseca nakon sezone. Investori koji grade velike objekte uglavnom imaju potpisane ugovore oko odlaganja i deponovanja, ali vlasnici manjih objekata koji vrše rekonstrukciju i prepravke, građevinski materijal uglavnom ostavljaju kod posuda za komunalni otpad ili ga odlažu na nelegalna odlagališta uglavnom tokom noći. Čak imamo slučajeva da se ta vrsta otpada dovozi i sa područja drugih opština“, kazao je Đukić.

Iz Komunalnog navode da taj problem moraju rješavati uz pomoć opštine ili zajednički sa Kotoranima i Budvanima jer i oni imaju isti problem kao i Tivćani.

Đukić se zahvalio pripadnicima opštinske Službe zaštite i spasavanja, koji su im pomagali u čišćenju i pranju gradske rive tokom praznika. U pranje šetališta tokom pet dana Novogodišnjeg programa utrošeno je 135 kubika vode. Nakon sklanjanja gastro kućica što će se završiti danas i sutra, komunalci će uz podršku pripadnika Službe zaštite više puta tokom narednih mjesec dana prati plato na Pinama kako bi skinuli fleke nastale uglavnom od vina i masnoće.

Da bi se rasteretila Služba zaštite, a u saradnji sa Opštinom iz Komunalnog su tokom ovog mjeseca najavili nabavku polovnog kamiona/cisterne koja bi se koristila u te svrhe.

„Sa tim kamionom planiramo pranje ne samo Pina, nego i ulica na kompletnom području opštine, od Lepetana do Krašića. Formiraćemo posebnu ekipu koja će taj posao obavljati tri puta mjesečno na području Lepetana, Lastve i Seljanova, kao i u Radovićima i Krašićima. Pranje ulica u gradu obavljaće se na osnovu rasporeda koji ćemo napraviti, svaki drugi dan. S obzirom da Tivat važi za najčistiji grad u Crnoj Gori taj nivo treba i održati, a cilj nam je da se gradska higijena podigne na viši nivo“, istakao je Đukić.