Za glavne projekte rekonstrukcije škola 79 hiljada eura

Opština Tivat pokrenula je postupak izrade glavnih projekata rekonstrukcije tri škole na teritoriji Opštine Tivat, za što je obezbijeđeno 79.000,00 eura. Radi se o rekonstrukcijama objekata dvije područne škole O.Š. Drago Milović – u Donjoj Lastvi i u Gradiošnici, te rekonstrukciji zgrade Osnovne škole „Branko Brinić“ i objekta predškolske ustanove u Radovićima.
Glavni projekat rekonstrukcije škole u Donjoj Lastvi je završen a Opština je pokrenula postupak izrade glavnih projekata rekonstrukcije i škole u Gradiošnici, te škole i vrtića u Radovićima.
„Kvalitet i profil obrazovanja danas su karika koja treba da korespondira sa potrebama grada i njegovog planskog razvoja. Podizanje nivoa obrazovanja je presudno kako bi nove generacije bile spremne za moderno poslovanje, a infrastruktura je prvi preduslov. Opština je odlučila da investira u izradu glavnih projekata i na taj način pokrene i olakša dalji proces koji će dovesti do rekonstrukcije školskih objekata“, izjavio je predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac.
Projekat škole u Donjoj Lastvi je koštao 16.000,00 eura, autor je Golden projekt a projekat je i revidovan. Za izradu projekta rekonstrukcije škole u Gradiošnici, sklopljen je ugovor sa firmom A12 projekt doo vrijedan 18.000,00 eura. Rok za završetak je mjesec. Postojeće stanje je 700 metara kvadratnih a biće isprojektovano 1100 metara kvadratnih bruto građevinske površine što je standard za 270 učenika. Škola trenutno ima 140 đaka.
Radi se projekat rekonstrukcije škole i vrtića u Radovićima. Posao je dobila proijektantska firma Urbi pro Podgorica a posao je vrijedan 45.000,00 eura.
Ilustracija: Izgled škole u Donjoj Lastvi nakon rekonstrukcije – Opština Tivat