WTE upravlja Postrojenjem otpadnih voda do kraja maja

Na sastanku sa kompanijom WTE, koja je bila izvođač radova na izgradnji Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, dogovoreno je produženje njihovih usluga za upravljanje i održavanje postrojenjem do 31. maja ove godine, rekao je predsjednik Opštine Tivat, dr Siniša Kusovac.

Sa predstavnikom njemačke firme WTE Hubertom Šuterom Aneks 4 osnovnog ugovora, potpisali su direktori kotorskog i tivatskog vodovoda, Safet Luković i Alen Krivokapić, a potvrdili predsjednici Opština Kotor i Tivat Željko Aprcović i Siniša Kusovac.

Aneksom ugovora je precizirano da zaključno sa 31.majem ove godine WTE treba da završi kompletno upravljanje postrojenjem, da izvrši obuku zaposlenih na postrojenju.

„Nakon 31. maja planirano je izdavanje licenci zaposlenih za koje je predviđena provjera znanja, kako bi se osposobilo preduzeće da samostalno posluje, a definisana je dinamika obuke. Nakon toga slijediti tehnički prijem kompletnog objekta nakon čega bi opštine Kotor i Tivat nastavile samostalno da upravljaju postrijenjem“, rekao je Kusovac i naveo da je precizirana  mjesečna nadoknada u iznosu od 11.063.54 eura sa PDV-om, koja će se dijeliti na dvije opštine.

On je istakao da će Opština Tivat nakon tehničkog prijema postrijenja ući u realizaciju ugovora sa kompanijom Luštica Developmnet o vodosnabdijevanja golf terena.

Opštine Kotor i Tivat su na osnovu količine otpadnih voda koje stižu iz Kotora, odnosno Tivta dogovorile i paritet u izmirenju nadoknade po tom osnovu.

„Imajući u vidu da jedna trećina otpadnih voda dolazi iz Tivta, a dvije trećine iz Kotora određeno je da usluge po tom osnovu u iznosu od 260 000 eura plaća opština Kotor, a oko 150 000  Opština Tivat. To je jedna od vidova i mogućnost samostalnog funkcionisanja postrijenja, kao i tržišnim principima i samostalnom poslovanju“, objasnio je Kusovac.

Aneksom definisani termin podrazumijeva definitivno ispunjenje obaveza svih subjekata, kako bi se stvorili uslovi da opštine, odnosno doo “Postrojenje za prečišžavanje otpadnih voda” 31.maja preuzme upravljanje postrojenjem.

Foto Opština Kotor