Waikiki zabrana građenja, Kalardovo rušenje

Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPG) je nakon izvršene inspekcijske kontrole naložio uklanjanje nelegalno dograđene ponte na Kalardovu o trošku investitora, kao i zabranu radova na lokaciji Waikiki na Seljanovu, jer je investitor radove izvodio bez zakonom predviđene dokumentacije.

Inspektori su 29.aprila izvršili inspekcijski na dvijema lokacijama duž tivatske obale- na Kalardovu i plaži Waikiki na Seljanovu, gdje investitori u samoj kontaktnoj zoni sa morem izvode gradjevinske radove. Radovi na plaži Waikiki traju nekoliko mjeseci, dok su intervencije na Kalardovu skrenule pažnju javnosti sredinom aprila.

Investitorima radova koji se izvode na obali i u moru tada je naloženo je da ih obustave i u roku od tri dana dostave dokumentaciju, kako bi inspekcija u zavisnosti od dostavljenih dokumenata mogla nastaviti nadzor nad ovim lokacijama i donijeti rješenja.

Inspekcija je na Kalardovu ustanovila da je rekonstrukcija ponte izvedena suprotno planu definisanom Atlasom crnogorskih plaža i kupališta i Državnom studijom lokacije “Kalardovo-Ostrvo cvijeća- Brdišta” i naredila objektu nadzora, firmi “Kalardovo plus“ d.o.o. Tivat da dobrovoljno i o svom trošku ukloni dio ponte koji je izgrađen suprotno planskom dokumentu. Iz Direktorata za inspekcijske poslove MEPG Radio Tivtu je rečeno da je firma Kalardovo plus postupila po naređenju iz zapisnika i o svom trošku uklonila sporni dio ponte, o čemu je obavijestila nadležnog inspektora. Za preostali dio ponte firma je Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat podnijela zahtjev za legalizaciju, o čemu je takođe obavijestila inspektora.

“Na lokaciji Wai-Kiki je izvršena inspekcijska kontrola 29. 04. 2021. god. kada je i donesen zapisnik o zabrani građenja – rekonstrukcije zbog neposjedovanja dokumentacije iz člana 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata,” kažu iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Nakon donošenja zapisnika i izjašnjenja investitora, doneseno je i rješenje o zabrani građenja koje je investitoru poslato poštom 19. maja 2021.

Na pitanje koji su naredni koraci u ovom postupku, iz ministarstva su objasnili:

“Kada stigne dostavnica da je primljena pošta, inspektor izlazi na teren i pečatira, odnosno zatvara predmetno gradilište.”

Opstina je o radovima koji se izvode na plazi Waikiki obavijestila Ministarstvo još u decembru prošle godine, ali je nadležna inspekcija ovu lokaciju obišla tek krajem aprila kada je po prijavi Opštine izašla na teren povodom radova na Kalardovu, na što su reagovali u kratkom roku istakavši da i sami imaju saznanja o upitnim intervencijama u toj uvali.

Foto: FB @waikikibeachtivat