VUKSANOVIC

Vuksanović: „Zakon o restituciji nije dovoljno efikasan“

I pored postojećeg Zakona o restituciji veliki broj građana u Boki kotorskoj, kao i čitavoj Crnoj Gori ne može da ostvari svoja prava i povrati nezakonito oduzetu imovinu, izjavio je Adrijan Vuksanović, nosilac liste Hrvatska građanska inicijativa- HGI Od srca.
„Postojeći zakon o restituciji nije dovoljno efikasan i iz tog razloga Hrvatska građanska inicijativa je inicirala potpisivanje Međudržavnog sporazuma između Crne Gore i Republike Hrvatske koji sadrži dio koji se odnosi na povraćaj imovine ili pravičnu nadoknadu“.
Vuksanović je kazao da će taj sporazum omogućiti neselektivan i efikasan povraćaj nezakonto oduzete imovine, kako građanima Boke tako i građanima u cijeloj Crnoj Gori, koji decenijama unazad ne mogu povratiti svoju imovinu.