Vujović: Interesovanje za eko sertifikat više od očekivanja

Nakon objavljivanja inforamcije o akciji za dobijanje finansijske podrške tivatskim privatnim izdavaocima smještaja za uvođenje EU Eko znaka, koju je pokrenuo Sekretarijat za turizam i preduzetništvo za pružanje podrške tom turističkom segmentu, prijavilo se više izdavaoca nego što je planirano za ovu godinu.

U akciji je najavljeno da će biti podržano prvih 10 izdavaoca koji su dostavili dokumentaciju, kazao je sekretar za turizam i preduzetništvo, Petar Vujović naglasivši da je predviđena kvota popunjena svega nekolikosati sati nakon medijske objave, više od očekivanja.

Međutim, akcija i dalje  traje tako da će, kako ističu iz sekretarijata, na kraju imati podatak o kom broju izadvalaca je riječ pa će najvjerovatnije sa tim aktivnostima nastaviti i naredne godine jer je interesovanje prevazišlo sva njihova očekivanja.

U pitanju je nastavak akcije pokrenute prije dvije godine kada je Opština, odnosno resorni sekretarijat pružio podršku hotelima. Tada su za dobijanje tog međunarodno priznatog standarda aplicirala 4 hotela, ali je samo hotel Palma uspio da završi kompletnu proceduru.

„U pitanju je nastavak aktivnsti u cilju podizanja kvaliteta usluge i  promovisanja Tivta kao grada koji njeguje i promoviše zelenu ekonomiju. I ovo je nešto na čemu se definitivno nećemo zaustaviti. Sada su u fokusu individualni izdavaoci smještaja, kategirija koja je u ovom trenutku i najviše pogođena zbog situacije sa korona virusom, a u narednom periodu ćemo pokriti i turističke agencije jer i one imaju mogućnost apliciranja određenih standarda“, naglasio je Vujović.

Cilj je da se svi segmenti koji čine turističku ponudu grada objedine i podignu na mnogo veći nivo, objašnjava Vujović i navodi da su to aktuelni trendovi u Evropi i u svijetu  i da sve više gostiju, turista i bogatije klijentele vodi računa da svojom angažovanošću na očuvanju prirode da svoj doprinos.

„Oni prilikom odabira smještaja i destinacije vode računa ne samo o destinaciji nego i odabiru smještaja koji zadovoljava upravo ove kriterijume koje propisuje EU ekološkog znaka Evropske Unije – EU Ekolabel standard. Tako je definitivno dobijanjem ovog standarda individualni izdavaci smještaja će kvalitet usluge podići na veći nivo, privući bolju klijentelu i podići nivo traženih standarda“, objasnio je Vujović i naveo da su u Sekretarijatu u skladu sa Strategujom turizma odlučili da pomognu privatnmim, odnosno individualnim izdavaocima smještaja, da unaprijede kvalitet svojih smještajnih jedinica na način da se sertifikuju i dobiju odgovarajući ekološki znak EU ispunjavanjem neophodnih kriterijuma.

„Ti kreiterijumi se uglavnm odnose na sprovoenje svih onih mjera i akcija koji se tiču održivog razvoja i zaštite životne sredine, od uvđenja LED svjetijki , separatnog načina odlaganja otpada, uvođenja reduktora koji će smanjiti potrošnju vode, solarnih panela itd… I troškovi koje pokriva Opština nisu jedini, individualni izdavaoci smještaja će biti u obavezi da preduzmu određene troškove kako bi ispunili zadate standade, kao što je nabavka kanti za separatno odlaganje otpada, nabavka reduktora koji bi smanjio potrošnju vode.To će izdavaoci smai morati da obezbjede kako bi uopšte ušli u razmstranje za dibijanje tog EU standarda.

Inicijativu pružanja podrške privatnim izdavacima smejštaja pokrenula je, u saradnji sa UNDP, Opština Tivat, a troškove za dobijanje ekološkog znaka Evropske Unije, Sekretarijat snosi sa Turističkom organizacijom. Oni će pokriti troškove revizorskog pregleda, takse za registraciju i dvogodišnje naknade za korišćenje znaka u vrijednsoti od 590 eura po objektu.

Akcija se sprovodi u skladu sa aktivnostima definisanim Strategijom razvoja turizma opštine Tivat za period 2019. – 2023.