U srednjoj školi se nadaju da će se učenici što prije vratiti u školske klupe

S obzirom na složenu epidemiološku situaciju u Tivtu, Srednja mješovita škola “ Mladost“ prošle nedjelje je prešla na online nastavu.

Preko aplikacije Microsoft Teams, koju inače koriste od početka školske godine, nastavili su sa online predavanjima, po utvrđenom  rasporedu za online nastavu.

„Ovakav vid komunikacije i prenošenja znanja je učinkovit u smislu održavanja kontinuiteta same nastave i navika učenika, ali ne toliko da zamijeni redovnu nastavu, kvalitet usvajanja znanja, posebno kad je u pitanju realizacija prakticne nastave i vjezbi , kao i  procesa socijalizacije koji je jako bitan i za mentalno zdravlje naših učenika“, kazala je dirketorica škole, Jovanka Vujačić.

Ona je naglasila da je ovo veoma zahtjevan period i za maturante koji treba dodatno da se pripremaju za polaganje maturskog i stručnog ispita.

„Zahvaljujući poštovanju mjera Instituta za javno zdravlje i pridržavajući se upustava Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, škola je u prethodnom periodu uspjela da kontroliše situaciju i spriječi širenje virusa, što pokazuju statistički podaci koje su preko aplikacije Meis slali Institutu, gdje se vidi da je broj inficiranih učenika bio mali, što je isti slučaj bio i kod profesora. To je  pokazatelj zajedničkog truda da se ispoštuju date mjere u korist zdravlja, kako učenika , tako nastavnog i vannastavnog osoblja i jake želje  da se obrazovno vaspitni proces odvija i realizuje u skoli, jer je to najkvalitetniji i najbolji način usvajanja znanja“, objasnila je Vujačić.

Ostaje nam da sačekamo da se poboljša epidemiološka situacija i da se nadamo da će se učenici sto prije vratiti u školske klupe, naglasila je direktorica škole, Jovanka Vujačić.