Vučinović: Tivat je aktuelna i atraktivna destinacija za strane državljane

Prema podacima iz tivatske Filijale za građanska prava i lične isprave MUPa, tokom prve polovine godine u Tivtu boravi 3000 lica sa privremenim boravkom, što je značajna cifra u odnosu na broj stanovnika, istakla  je šefica Filijale, Karolina Vučinović.

Ona je navela da se broj lica sa stalnim boravkom svakodnevno mijenja jer u taj broj ulaze lica koja su bila u statusu raseljenih lica pa su u međuvremenu rješavali to pitanje tako da se ne može govoriti o konačnom broju, istakla je Vučinović.

S obzirom da kod stranaka postoji nedoumica između prebivališta i boravišta, Vučinović je kazala da je prebivalište trajna veza sa mjestom nastanjenja, a boravište na privremeni boravak. Prvo se odnosi na crnogorske državljane, a  drugo na strance koji iz nekog razloga namjeravaju da u Crnoj Gori borave duže od 90 dana, a to je između ostalog spajanje porodice, školovanje, rad, liječenje, stručno osposobljavanje, humanitarni razlozi….. i drugi slučajevi u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorom.

Privremeni boravak se odnosi uglavnom na sezonske poslove, ali i drugih  razloga. Iako prostorno mala opština, Tivat ima tri strateška projekta, Porto Montenegro, Luštica Bay i Qatari Diar. Oni su razlog velikog broja stranih državljana koji obavljaju svoju privrednu aktivnost i veći dio godine ili duže žive u Tivtu.

„To su za malu sredinu vrlo impozantne brojke. Svjesni smo da smo postali vrlo aktuelna i atraktivna destinacija koja privlači veliki broj stranaca. Mi u Filijali nastojimo da u zakonom predviđenom roku riješimo njihove zahtjeve, omogućimo im da u skladu sa zakonom ostvare sve svoje mogućnosti, prava i obaveze“, naglasila je šefica Filijale.

Vučinović je navela da je tivatska Filijala mala, ali njene nadležnosti se svakim danom povećavaju jer se povećava i broj lica sa zahtjevima na koje treba odgovoriti. Nadležnost se proteže od prijave rođenja, smrti, zatim regulisanje prebivališta. I to su osnovni registri iz kojih proizilaze drugi zahtjevi koji se rješavaju u Filijali, a to je izdavanje ličnih dokumenata, regulisanje državljanstva, nabavka i registracija oružja. Poseban aspekt je regulisanje privremenog i stalnog boravka stranaca u Crnoj Gori i međunarodna zaštita i prihvat stranaca koji traže međunardonu zaštitu.

Kada je u pitanju zakon o crnogroskom državljanstvu koji je na snazi od 2010. godine ništa se nije promjenilo. I dalje se može steći rođenjem i prijemom, navela je Vučinović naglasivši da građani odgovore na sva pitanja i nedoumice treba da potraže u Filijali.