osnovna skola

Vrlodobar uspjeh tivatskih osnovaca na tromjesečju

Na kraju trećeg tromjesečja učenici Osnovne škole „Drago Milović“ postigli su vrlodobora uspjeh. Prosječna ocjena iznosi 3, 58, kazao je pomoćnik direktora Mileta Rabrenović istakavši da je na sjednici Nastavničkog vijeća ocjenjeno da su đaci ostvarili veoma dobar uspjeh koji će, što se iz godine u godinu potvrđuje, biti još bolji na kraju školske godine.

Od 835 učenika od IV – IX razreda, odličan uspjeh ostvarila su 264 učenika, a sa prosjekom 5, 00 ima 99 đaka. Sa vrlodobrim uspjehom treći klasifikacioni period završio je 281đak, dobrim 113, a sa nedovoljnim 158 od kojih 14 ima više od pet slabih ocjena. Ostali su sa jednom ili dvije negativne ocjene koje će, ističe Rabrenović, učenici do kraja godine uglavnom popraviti.
Đaci, njih 513 ukupno, od I-III razreda takođe imaju odlična postignuća, ali se u prvom ciklusu ne ocjenjuju.
Učenici su u III tromjesečju sa nastave odsustvovali ukupno 34 003 školska časa od čega, u prosjeku po učeniku, 25 školskih časova. U tom periodu evidentirano je 3 770 neopravdanih izostanaka. U odnosu na polugodište, učenici su sa nastave odsustvovali znatno više, a razlog je uglavnom zbog gripa, kazao je Rabrenovović.
Tivatski osnovci plasirali su se na regionalno prvnstvo u fudbalu, košarci i rukometu, nakon što su u tim disciplinama na opštisnkom takmičenju, 9.aprila, bodjedili svoje drugare iz osnovne škole „Branko Brinić“.
Regionalno takmičenje će se održati 17.aprila u Herceg Novom.