Vrijedni i korisni pokloni dugogodišnjih prijatelja

Hu­ma­ni­tar­no dru­štva sli­je­pih i ci­vil­nih in­va­li­da ra­ta iz Tiv­ta početkom decembra obilježiće 20 godina uspješnog rada. Bez obzira na epidemiološku situaciju, obaveze koje stoje pred Udruženjem a koje neprestano nailaze, kontinuirano se izvršavaju  uz striktno poštovanje svih mjera i protokola koje propisuju nadležne institucije.  Bile su ispoštovane i prilikom obilježavanja Dana bijelog štapa kazala je za Radio Tivat iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Rajka Čavor:

Ovaj put nam je od Porto Montenegra stigao opet jedan vrijedan poklon. Radi se o Smart telefonu Samsung A71 koji u svojoj funkciji ima 6 gigarama i jako će nam dobro poslužiti. Tu je i jedan Alkatel telefon na dugmiće i jedna mini muzička linija koja ima u sebi mogućnost iščitavanja audio zapisa, naše stručne literature, časopisa, knjiga, tako da smo zahvalni menadžment timu na lijepom i vrijednom poklonu”.

Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Hu­ma­ni­tar­nog dru­štva sli­je­pih i ci­vil­nih in­va­li­da ra­ta Tivat Rajka Čavor je istakla kako nije prvi put da Porto Montenegro na djelu, konkretno, pokazuje izrazitu društvenu odgovornost poklanjajući ono što olakšava svakodnevnu komunikaciju slijepih i slabovidih. Zahvaljujući menadžment timu Porto Montenegra Čavor je potencirala:

Prvenstveno gospodinu Danilu Kaleziću i gospođici Kristini Škanati. Stvarno, ti ljudi nam već decenijski izlaze u susret i to su naši dragi i prijatelji i donator. Gospodin Danilo je prije pet-šest godina bio u našem udruženju kada nam je uručio jedan lijepi poklon kompjuter i jači diktafon. Ovaj poslednji poklon je bio u okviru obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa a u susret dvadesetogodišnjici našeg rada. Sada, početkom decembra obilježavamo 20 godina postojanja ove organizacije”.

Prema riječima gospođe Čavor, upornim, istrajnim i inovativnim radom donose drugi vid saznanja i drugačiji pogled na osobe sa invaliditetom. Evidentno je da su ljudi postali osjećajniji zaključila je izvršna direktorica Udruženja.