Morsko dobro kvalitet vode

Voda na plažama u Tivtu prvog kvaliteta

„Na osnovu rezultata treće analize uzoraka morske vode, koja je obavljena početkom juna mjeseca, od 90 lokacija sa kojih su uzeti uzorci morske vode, na 84 kupališta kvalitet je bio K1 klase, dok je na 6 kupališta kvalitet bio K2 klase- saopšteno je danas iz Morskog dobra.

Rezultati praćenja kvaliteta morske vode govore da je u Tivtu voda sa svih devet uzorkovanih plaža K1 klase-Almara bič, kupališta Plavi horizont, Račica, Novo mulo, Kalardovo, plaža ispred hotela Palma i Kamelija, Ponta Seljanovo i Opatovo kod autokampa. Kvalitet morske vode K2 klase je na Žutoj plaži u Dobroti, Tre sorele na Prčanju, kupalištu Bambi, Novosadskom kupalištu i plaži ispred hotela Tamaris u Herceg Novom.

„Programom za 2015. godinu previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 90 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 14 u opštini Ulcinj, 11 u opštini Bar, 23 u Budvi, 9 u Tivtu, 13 u Kotoru, i 20 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se analize vrše u petnaestodnevnim intervalima u periodu od maja do oktobra“, saopšteno je nakon konferencije „Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima“ koji je danas održan u Budvi.

„U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje prisustva 2 obavezna mikrobioloških parametara (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke), dok se evidentiraju i prateći fizičko-hemijski parametari kao što su temperatura vazduha, temperatura vode, salinitet, podaci o vremenu i meteo uslovima prilikom uzimanja uzoraka, kao i izvori zagađenja i drugih elemenata koji mogu imati uticaj na kvalitet morske vode prilikom uzimanja uzorka.

press JPMD 12062015 2Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i našim zakonima i EU Direktivom. Uzroci lošeg stanja kvaliteta morske vode na kupalištima mogu biti nelegalni kanalizacioni priključci u zaleđu na potoke i bujice koji se uzlivaju u more, te oštećenja na kanalizacionoj mreži i ispustima.

„Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode građanima i turistima, Javno preduzeće je, takođe putem javnog tendera, angažovalo preduzeće „WINsoft“ d.o.o. iz Podgorice za izradu softverskog aplikativnog sistema za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Ovaj sistem, kroz prikazivanje podataka simbolima na mapi omogućava jednostavniju i bržu prezentaciju kvaliteta morske vode na kupalištima u Crnoj Gori“, javljaju iz Morskog dobra.