Voda na kupalištima veoma dobrog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode u periodu  od  07. i 08. septembra pokazali su  da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 110 lokacija, na kojima je Institut za biologiju mora sproveo istraživanja, na 87,3% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 4,5% lokacija dobrog, dok je na 8,2% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta, saopštili su iz JP Morsko dobro.

Od ove godine vrši se nova klasifikacija voda za kupanje i to u 4 klase: „odlične“, „dobre“, „zadovoljavajuće“ i „loše“, u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje.

Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 14 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na po 2 kupališta voda bila dobrog kvaliteta i zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Bara, na svih 15 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta. U Budvi od ukupno 32 lokacije voda bila odličnog kvaliteta na njih 29, na 1 dobrog, dok je na 2 lokacije voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U opštini Tivat, na 6 lokacija morska voda je bila odličnog kvaliteta, na 1 lokaciji dobrog kvaliteta, a na 2 zadovoljavajućeg. U Kotoru od ukupno 15 uzorkovanih lokacija, na njih 11 voda je bila odličnog, na 1 dobrog kvaliteta, dok je na 3 lokacije voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom, voda se uzorkuje na 21 lokaciji, i u ovom mjerenju svi uzorci su bili odličnog kavliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.