radovici

Vrlododobar uspjeh krtoljskih polumaturanata

Đaci devetog razreda OŠ „Branko Birinić“ iz Radovića na kraju nastavne 214/15 ostvarili vrlodobar uspjeh. Prosječna ocjena iznosi
4, 10.
Od ukuopno 21 đak, odličan uspjeh ostvarilo je 8, od kojih sa diplomom LUČA dvije učenice, Jovana Dubravčević i Milica Đinović.

Vrlodobrim uspjehom završilo je devetoro, a dobar uspjeh ostvarila su četiri učenika.
Za đaka generacije proglašena je Jovana Dubravčević.