Vlada utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Vlada Crne Gore danas je bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Kako je saopšpteno, predloženo je da član 40 stav 3 Zakona glasi: „Zabranjena je sa tekuće budžetske rezerve sa državnog i sa lokalnog nivoa dodjela socijalnih davanja u godini u kojoj se održavaju lokalni ili parlamentarni izbori, osim u slučaju ratnog stanja, vanrednog stanja, epidemije ili pandemije zaraznih bolesti“.

Predlaže se da Zakon stupi na snagu danom objavljivanja u Službenom listu radi otklanjanja posljedica nastalih pandemijom novog koronavirusa COVID-19, koja se sastoj i u zaštiti života i zdravlja građana, kao i ublažavanja posljedica epidemije na socijalni status najugroženijih kategorije stanovništva u Crnoj Gori.

Povećanje zarada medicinskim radnicima

Takođe, razmotrena je Informacija o plaćanju prekovremenog rada i stimulaciji za zaposlene u sektoru javnog zdravstva za mart 2020. godine.

„Vlada je dala saglasnost da se u uslovima vanrednih okolnosti plaćanje prekovremenog rada za zaposlene radnike u sistemu javnog zdravstva za mart izvrši u visini stvarno ostvarenih časova prekovremenog rada“, navodi se u saopštenju.

Takođe, Vlada dala saglasnost i da se radnicima u sistemu javnog zdravstva koji su u toku marta bili prisutni na poslu, u skladu sa članom 15 Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost isplati stimulans u visini do 15 odsto na zaradu.

„Imajući u vidu važnost održavanja zdravstvenog sistema u uslovima vanrednih okolnosti i privremenih mjera usljed epidemije korona virusa, na ovaj način se zdravstveni radnici izuzimaju od primjene naredbe svim korisnicima državnog budžeta da u periodu od 90 dana obustave isplatu varijabilnog dijela zarade“, naveli su iz Vlade.