Vlada: Nema izgubljenih tona medicinske opreme

Radi cjelovitog informisanja javnosti, koja je tokom protekla dva dana meta zlonamjernih tvrdnji o navodnom nestanku dvije tone medicinske opreme i raznih teorija zavjere saopštavamo da je sva medicinska oprema koju je Crna Gora kupila za zaštitu zdravlja i života građana u posjedu naše zemlje i da je njen veći dio isporučen – kaže se u saopštenju Vlade Crne Gore.

Nacionalno koordinaciono tijelo je na osnovu iskazanih potreba zdravstvenog sistema Crne Gore i zaposlenih u tom sistemu koji su na prvoj liniji borbe protiv novog korona virusa, iniciralo preko Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore „Montefarm” nabavku iz NR Kine: 1.500.000 hirurških maski, 170.000 maski tipa N95, 30.000 zaštitnih odjela, 20.000 zaštitnih naočara, 1.000 testova na korona virus, 150 toplomjera i 20 respiratora.

Na osnovu inicijalne informacije dobavljača o procijenjenoj težini i, što je u ovom slučaju važnije, zapremini robe, naručen je odgovarajući transportni avion. U petak, 3. aprila je u Pekingu, nakon obavljenih carinskih procedura, veći dio robe ukrcan u avion. Masa ukrcane robe je svakako bila više nego dvostruko manja od granice nosivosti korisnog tereta, ali je, budući da je riječ o robi male specifične težine, ograničenje predstavljala zapremina robe. Avio je utovaren do maksimuma zapremine teretnog prostora u što se javnost mogla uvjeriti sa fotografija i video snimaka objavljenih nakon slijetanja u Podgoricu.

Kako ograničenje nije predstavljala masa već zapremina dobavljač i špediter su informisali kupca da je avion maksimalno natovaren i da je njihova procjena da je riječ o 19 tona medicinske opreme. Vlada je objavila tu informaciju. Nakon što je avion već poletio ka Podgorici, preostala roba je popisana, izmjerena i uskladištena. Na osnovu popisa i mjerenja preostale robe utvrđeno je da u avion nije ukrcano 19 tona, kako je bila prva procjena dobavljača i špeditera, već 17 tona medicinske opreme, što je i saopšteno javnosti nakon što je avion sletio.

Na skladištu na aerodromu u Pekingu su ostale 392 kutije u kojima je: 332.000 hirurških maski, 153.330 maski tipa N95, 1.850 zaštitnih odjela i 2 000 zaštitnih naočara.

Preostali dio medicinske opreme koji nije stao u avion biće dopremljen u Crnu Goru narednih dana, zajedno sa velikom količinom donirane medicinske opreme koju je naša Ambasada u Pekingu primila od strane nama prijateljskih pravnih i fizičkih lica u NR Kini.

Radi onih koji bi da upotpune ovo vrijeme nekom novom teorijom zavjere, spremni smo da rizikujemo i da informišemo da je, prema preliminarnoj procjeni, težina donirane opreme oko 9 t, a zapremina oko 49 m³.

Nacionalno koordinaciono tijelo koristi i ovu priliku da izrazi zadovoljstvo činjenicom da se većina naših građana i pravnih subjekata, svjesna ozbiljnosti situacije u kojoj se cio svijet nalazi, striktno pridržava svih mjera propisanih radi zaštite zdravlja i života. Istovremeno, ohrabrenje, ali i dodatni podstrek predstsvlja činjenica da, prema istraživanju javnog mnijenja sprovedenog za potrebe UN u Crnoj Gori 95% građana iskazuje povjerenje prema našem radu i onome što preduzimamo. Izražavamo im poštovanje i zahvalnost.

Nastavak uspješnog suočavanja sa panedmijom novog korona virusa podrazumijeva zajedništvo, solidarnost i povjerenje, kako je to bilo i do sada. Nacionalno koordinaciono tijelo tome doprinosi odgovornošću i maksimalnom transparentnošću. Dakle, ne postoji niti može postojati ni jedan razlog za sumnje i imputiranja. To 95% građana vidi i osjeća. Nema ničeg tajnog, nema nedostatka opreme, nema izgubljenih tona.