Vlada donijela Odluku o izradi Urbanističkog projekta “Turistička zona Lepetane“

Vlada je na današnjoj sjednici, izmedju ostalog, donijela Odluku o izradi Urbanističkog projekta “Turistička zona Lepetane“, opština Tivat.
Urbanistički projekat predstavlja planski osnov za korišćenje potencijala, održivi razvoj, očuvanje, zaštitu i unaprijeđivanje tog područja.
“Prestrukturiranjem postojeće vojne zone za potrebe turizma obezbijediće se bolja valorizacija prostora, čija buduća namjena i način korišćenja moraju biti u skladu sa potrebama grada i neposrednog okruženja. Programskim zadatkom je predviđeno da taj prostor ima isključivo turističku namjenu, sa turističkim kompleksom, sportskim površinama i manjim kampom”, navode u Vladi.

CDM