Vlada dala saglasnost Opštini Tivat za kreditno zaduženje od 3 miliona eura

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici dala saglasnost za kreditno zaduženje Opštine Tivat kod Crnogorske komercijalne banke u iznosu od 3.miliona eura.

Skupština opštine Tivat je na decembarskom zasijedanju donijela odluku o kreditnom zaduženju, ali je za to potrebna i saglasnost crnogorske Vlade. Današnjom odlukom Vlade Opština Tivat dobija odrešene ruke za kreditno zaduženje.