Vještina i kreativnost Tivćanki

Otvaranje izložbe „Vještina i kreativnost Tivćanki“ biće upriličena u JU Muzej i galerija Tivat u ponedjeljak, 9. marta.
Svake godine autori ove izložbe okupe na jednom mjestu kreativne žene Tivta koje imaju priliku da prikažu svoje radove, napravljene raznim materijalima i tehnikama.Kreativne Tivćanke koje će se predstaviti ove godine su : Ana-Marija Pasković, Anuška Vlahović, Biljana Račeta, Gordana Stevanović, Hana Mirkov, Iva Gopčević Čelanović, Ivanka Ljubojević, Jana Farkaš, Josipa Čelanović, Rozalija Francesković, Ružica Ciko, Sanja Kosovac, Sara Stevanović, Savica Perišić, Tatjana Radonić i Valentina Mirkov.
Izložbu će u 19 sati otvoriti direktorica JU Muzej i galerija Tivat, Jelena Bošković.