Vjernici ne odustaju od odbrane krstionice

Više stotina vjernika i sveštenstvo okupilo se i danas poslijepodne na Miholjskoj Prevlaci, na osnovu kako se kasnije ispostavilo, netačne informacije da su se iz Podgorice uputile policijske snage koje bi ponovo pokušale blokadu ostrva u cilju rušenja krstionice. Od 15 časova na Miholjskoj Prevlaci u kratkom roku skupilo se više stotina vjernika iz svih krajeva Boke, a bilo je i onih koji su došli iz drugih gradova Crne Gore. Kolone automobila bile su parkirane sve do ulaza u plažu Kalardovo koja je je od ostrva udaljena par kilometara. Vjernici ni nakon demantija Uprave policije nijesu nekoliko časova kasnije prestali da dolaze. Oni poručuju da su formirali grupe koje danonoćno borave na Miholjskoj Prevlaci i uz molitvu čekaju dolazak građevinske inspekcije i policijskih snaga. Na Miholjskoj Prevlaci se neprekidno dežura sve od noći 1. na 2.april kada su u ranim jutarnjim časovima jake policijske snage sa kopna i mora izvršile blokadu ostrva u cilju bezbjeđivanja uslova za rušenje krstionice.

Pravni zastupnik manastira, advokat Dejan Vukšić Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru podnio je juče krivičnu prijavu protv NN lica zaposlenih u Odjeljenju bezbjednosti Tivat i Centru bezbjednosti Herceg Novi zbog nesavjesnog rada u službi. On je u prijavi naveo da postupanje policije iz nepoznatih razloga tokom akcije u 4 sata ujutro 2.aprila sadrži elementa bića krivičnog djela i da su počinili krivično djelo iz člana 417 KZ Crne Gore.

Vukšić je istovremeno Savjetu za građansku kontrolu rada policije pod oznakom Hitno podnio prijavu nezakonitog rada OB Tivat i Herceg Novi, a načelniku Uprave policije pod istom oznakom uputio je obavještenje da se ubuduće uzdrži od takvih aktivnosti „jer će svako nezakonito prisustvo policije biti prijavljeno nadležnim organima“. Po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama advokat manastira Svetog Arhangela Mihaila tražio je od Uprave policije naredbu ili drugi akt koji se dozvolilo prisustvo službenika policije na Otrvu cvijećća 2.aprila, zahtjev za asistenciiju inspekciji i odluku OB Tivat o pružanju asistencije.