Viši sud odbio žalbu Pomorskog saobraćaja

Viši sud u Podgorici, kao drugostepeni organ, odbio je žalbu firme Pomorski saobraćaj DOO i potvrdio presudu Osnovnog suda u Herceg Novom od 30.10.2020. kada je pravosnažnom presudom sudija Tanja Vidić usvojila tužbeni zahtjev tužilaca iz Herceg Novog, Krivokapić Edvarda, Pavlović Predraga i Radanović Miodraga i poništila kao nezakonite odluke o prestanku radnog odnosa.

Viši sud je ovim obavezao Pomorski saobraćaj DOO da u roku do osam dana od dana pravosnažnosti presude vrati tužioce na posao, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Firma Pomorski saobraćaj DOO na čijem čelu se nalazi Dejan Ban, dužna da tužiocima plati i troškove postupka, takođe u roku od osam dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Bivši i budući radnici Pomorskog saobraćaja Edvard Krivokapić, Predrag Pavlović i Miodrag Radanović su drugi put dobili Pomorski saobraćaj zbog nezakonitog otkaza. Prvi put 2016. godine kada su dobili presudu u svoju korist kojom ih je Viši sud u Podgorici vratio na posao, da bi ih direktor Pomorskog saobraćaja, Dejan Ban, mjesec dana nakon povratka ponovo otpustio. Radnici su ponovo 2019. tužili firmu i dobili pravosnažnu presudu Osnovnog suda u Herceg Novom krajem prošle godine.

Podsjećamo, oktobra 2019. godine  kada je osnovan Nezavisni sindikat “Pomorskog saobraćaja”, bez posla je ostalo desetak radnika, a prema tvrdnjama predsjednika sindikalne organizacije Ivana Vučinovića, jednog od otpuštenih radnika, riječ je o pokušaju poslovodstva da uguši sindikalno djelovanje te da presude dokazuju ono na šta je Sindikat svo vrijeme ukazivao, a to je da sindikalna organizacija diskriminisana.

„Jasno je da se radi o kršenju radnih prava, na šta smo svo vrijeme ukazivali i javnosti i inspekcijama i što dokazujemo putem institucija sistema. Sindikat je i osnovan kako bi zaštitio prava radnika, a direktor Dejan Ban se svojski potrudio da sindikat rasformira prije nego što je počeo da djeluje i da svim članovima sindikata podijeli otkaze, za šta se nadamo da ćemo dokazati kao i u ovom slučaju-kakazao je Vučinović.

Tokom poslednjih godina dvadesetak radnika je tužilo firmu Pomorski saobraćaj po više osnova. Advokat tužilaca Jovan Pejović iz Herceg Novog kazao je da ovakvo kršenje prava radnika nij zabilježeno.

„Najnovije presude Osnovnog suda u Herceg Novom i Višeg suda iz Podgorice potvrđuju da se u DOO Pomorski saobraćaj masovno krše prava iz rada. Trenutno zastupam dvadesetak bivših i sadašnjih radnika ove firme. Posebno bih istakao drskost u ovom predmetu, jer je kompletna sindikalna organizacija dobila otkaz što je nezabilježeno kako u Crnoj Gori tako i šire. Očekujem da će sudovi ostati na dosadašnjem nivou u odbrani zakonitosti i socijalnih prava radnika“, kazao je advokat tužilaca Jovan Pejović.

Osim tužbi za nezakonite otkaze, bivši i sadašnji radnici tuže firmu Pomorski saobraćaj i direktora Dejana Bana za neisplaćeni minuli rad, topli obrok, prekovremeni rad i neiskorišćene godišnje odmore. Postupak je u toku.