U sklopu manifesticije Evropska nedjelja mobilnosti, kompanija Imlek je donirala dvije samouslužne servis stanice za bicikle građanima Tivta. Službenici Komunalnog preduzeća danas su ove stanice postavili na dvije lokacije, jednu pored zgrade Opštine i drugu pored punkta Turističke organizacije Tivat u Donjoj Lastvi. Biciklisti će od sada moći na ovim lokacijama da pumpaju gume, provjere ispravnost bicikla i izvrše manje popravke.
Sekretarijat za privredu Opštine Tivat i Direkcija za investicije obavještavaju javnost da će, na osnovu Rješenja br. 10-341/21-UPI-716/1 od 17.09.2021. godine, doći do potpune obustave saobraćaja na saobraćajnici MR1, na dijelu od kružnog toka u Đuraševićima do raskrsnice sa Plavim Horizontima, radi izgradnje kružnog toka.
U okviru Evropske nedjelje mobilnosti koja se obilježava od 16-22. septembra, Opština Tivat  organizuje višednevne aktivnosti s akcentom na zdraviji život  pod motom „Krećimo se održivo! Ostanimo zdravi!“.

Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, Radovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat mješovite namjene – stambeni objekat sa poslovnim sadržajima 3A-1,2, na dijelu urbanističke parcele UP3, kat.parcela br. 1043/38 KO Radovići, u obuhvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići Centar“, opština Tivat.

U okviru Evropske nedjelje mobilnosti koja se obilježava od 16-22. septembra, Opština Tivat je organizovala višednevne aktivnosti s akcentom na zdraviji život "Krećimo se održivo! Ostanimo zdravi!".

U proteklom periodu Sekretarijat za društvene djelatnosti je izvršio obilazak terena i sastavio detaljan izvještaj o stanju dječjih igrališta u Tivtu. Menadžerka opštine Patricia Pobrić i predstavnici Komunalnog preduzeća dogovorili su plan rada na njihovoj revitalizaciji, nakon čega je služba za izgradnju Komunalnog preduzeća krenula sa...

Radnici službe komunalija doo Komunalno Tivat od jutros su na terenu i kose travu pored kanala za odvođenje atmosferske vode kao i čišćenje kanala. Na terenu su bili i juče.